“Ankara Bağımlılıkla Savaşım ve Iyileştirme Çalıştayı” gerçekleştirildi

“Ankara Bağımlılıkla Savaşım ve Rehabilitasyon Çalıştayı” gerçekleştirildi

ANKARA – Ankara Valiliği marifetiyle bağımlılıkla savaş ika namına “Ankara Bağımlılıkla Uğraş ve Rehabilitasyon Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Ankara Valiliği vasıtasıyla, “Ankara Bağımlılıkla Uğraş Tedavi ve Rehabilitasyon” çalıştayı “İşimiz Tabiiyet, Gücümüz Uğraş” sloganıyla Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkisi’nde gerçekleştirildi. Çalıştayda, “Konu Bağımlığının Birinci, İkinci ve Üçüncü Evre Esenlik Kurumlarında Tanılama, Tedavi, Iyileştirme ve İzleme Süreçleri, Husus Bağımlılığında Iyileştirme ve Içtimai Hizmetlerin Yaygınlaştırılması, Alkol Bağımlılığında Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri, Tütün Bağımlılığı ile Davranışsal Bağımlılıkların Tedavisi” adlı konular ele alındı.

Ankara Valisi Vasip Delice bağımlılıkla mücadelenin bire bir fehamet politikası olarak yürütüldüğünü ifade ederek, “Bununla ilgilendiren bağımlılıkla savaşım efdal yerleşmiş kuruldu afiyet bakanlığı bunun sekretaryasını yürütüyor. İllerde da valilerin ve ilçelerde kaymakamların başkanlığında bağımlılıkla savaş ülke ve kaza çalışmaları yürütülüyor. Aşırma tıpkısı şeyler yapıyor, herkes işin benzeri ucundan tutmaya çalışıyor. Helke bu konuda doğru tehlikenin ve ortamında bulunduğumuz sıkıntının farkında tabi bütün bu farkındalıklar, hep bu çalışmalar çabalar cemiyet katmanlarına çokça elan cemiyet katmanlarına haddinden fazla henüz yırtılmak durumunda. Bu yaptıklarımız dahi bunların hazırlıkları ve bunların çabaları” dedi.

“Bağımlılıkla mücadeleyi iğneyle kuyu kazar gibi çırpmak durumundayız”

Bilcümle dünyada olduğu gibi Türkiye’üstelik bile bağımlılığın anbean arttığını ve tehdit oluşturduğunu aktaran Ilbay Şahin, “Mütezayit benzeri zılgıt, küsurat tıpkı kızdırma, nesillerimizi, geleceğimizi zehirlemeye geleceğimizle ilgilendiren endişelerimizin artmasına maatteessüf etken olmaktadır. Yapılacak bir molekül var mı tamam hem de yapılacak çok husus var. İşimiz yumruk mu peki işimiz bile ağırlık. Çünkü bağımlılık tutulmuş olması çok dümdüz, çokça abat ve çokça hızlı ihtimalî ama ondan kurtulması oldukça pres olan aynı olgu. Onun amacıyla birlikte mücadeleyi iğneyle kuyu kazar kabilinden yürütmek, sabırla andırmak ve azmederek hırsızlık etmek durumundayız” diyerek konuştu.

Bağımlılıkla Mücadelede amme kurumlarının, sivil cemiyet kuruluşlarının ve kitle bildirişim araçlarının uğraş içerisine dahil olması grekiyor”

Bağımlılıkla savaşım çalışmalarının enerjik olabilmesi üzere kamuoyu desteğinin mehabetli olduğunu tamlayan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Gürkan, “Şayet bu desteği sağlayamazsak muvaffakiyet olmamız bile haddinden fazla tür değildir. Bu nedenle kamu kurumlarının, sivil cemiyet kuruluşlarının, yığın iletişim araçlarının ve medyanın bu savaşım içerisine dahil olması iri ehemmiyet arz etmektedir. Bu bağlamda makul uygulanacak bildirişim stratejileri, toplumun serbest kesimlere ulaşarak ati nesillerin bağımlıktan korunabilmesi çok majör bir durum taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’dahi bu konuda kurulan önce merkezlerden ayrımsız tanesi olma özelliği haiz Hacettepe Üniversitesi Konu ve Etanol Bağımlılığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yapılan çalıştaya, Ankara Valisi Vasip Delice ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Gürkan’ın yanı sıra bir nice öğretim görevlisi ve öğrenci iştirak sağladı. Çalıştay sonrasında yapılan konuşmaların peşi sıra Ankara Valisi Vasip Delimsirek, katılımcılar ile şişko foto çekimi gerçekleştirdi.

Share: