Bayburt’ta eylül genel ticaret sistemine bakarak ihracat 44 dolar, dış alım 3 bin dolar olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu ile Tecim Bakanlığı gelişim birliğiyle umumi ticaret sistemi çerçevesinde üretilen arızi aut tecim verilerine göre; ihracat 2022 yılı Eylül ayında, ayrımsız geçmiş yılın aynı ayına göre yüzdelik 9,2 artarak 22 bilyon 612 milyon dolar, dış alım yüzde 38,1 artarak 32 milyar 208 milyon dolar adına gerçekleşti. Bayburt’ta ilkgüz umumi tecim sistemine bakarak dış satım 44 dolar, ithalat 3 bin dolar oldu.

Ocak-Eylül döneminde ihracat yüzde 17,0, dış alım yüzdelik 40,4 arttı. Genel ticaret sistemine göre dış satım 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde bire bir geçmiş yılın benzeri dönemine bakarak yüzde 17,0 artarak 188 bilyon 152 milyon dolar, dış alım yüzde 40,4 artarak 271 milyar 249 milyon dolar kendisine gerçekleşti.

Ilkgüz ayında erke ürünleri ve kızıl dış dış satım yüzde 4,4, ithalat yüzdelik 10,9 arttı. Enerji ürünleri ve akçasal olmayan altın aut dış satım, 2022 Eylül ayında yüzde 4,4 artarak 19 milyar 901 milyon dolardan, 20 bilyon 779 milyon dolara yükseldi.

Eylül ayında erke ürünleri ve parasal sıfır altın dış dış alım yüzdelik 10,9 artarak 18 bilyon 571 milyon dolardan, 20 milyar 602 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan kızıl aut dış tecim fazlası Eylül ayında 177 milyon dolar yerine gerçekleşti. Aut tecim hacmi yüzde 7,6 artarak 41 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti. bahis konusu ayda enerji ve altın dış ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,9 oldu.

Aut ticaret açığı Ilkgüz ayında yüzdelik 268,1 arttı. Eylül ayında dış ticaret açığı benzeri geçmiş yılın ayrımsız ayına göre yüzde 268,1 artarak 2 bilyon 607 milyon dolardan, 9 milyar 595 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2021 Eylül ayında yüzde 88,8 iken, 2022 Eylül ayında yüzde 70,2’ye geriledi.

Aut tecim açığı Karı-Ilkgüz döneminde yüzde 156,3 arttı. Sülale-Eylül döneminde dış tecim açığı yüzde 156,3 artarak 32 milyar 423 milyon dolardan, 83 bilyon 97 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2021 Ev-Eylül döneminde yüzde 83,2 iken, 2022 yılının ayrımsız döneminde yüzdelik 69,4’e geriledi.

Eylül ayında imalat sanayinin bütün ihracattaki payı yüzdelik 95,3 oldu. Soylu Erki faaliyetlere bakarak ihracatta, 2022 Eylül ayında imalat sanayinin payı yüzdelik 95,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Familya-Ilkgüz döneminde konuşu faaliyetlere bakarak ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzdelik 1,9 oldu.

Ilkgüz ayında uzaklık mallarının bütün ithalattaki payı yüzde 80,3 oldu. Serbest kazançlı gruplar sınıflamasına bakarak ithalatta, 2022 Eylül ayında vuzuh mallarının payı yüzde 80,3, sermaye mallarının payı yüzde 11,1 ve tüketim mallarının payı yüzdelik 8,5 oldu.

İthalatta, 2022 Familya-Eylül döneminde duruluk mallarının payı yüzdelik 81,4, sermaye mallarının payı yüzde 10,7 ve istihlak mallarının payı yüzdelik 7,8 oldu.

Eylül ayında arz çok ihracat yapılan talih Almanya oldu. Eylül ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan dış satım 2 milyar 3 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 bilyon 378 milyon dolar ile ESIR, 1 milyar 277 milyon dolar ile Irak, 1 bilyon 205 milyon dolar ile Müttehit Krallık, 1 bilyon 147 milyon dolar ile Rusya Federasyonu strateji etti. İlk 5 ülkeye yapılan dış satım, toplanmış ihracatın yüzdelik 31,0’ını oluşturdu.

Ev-Ilkgüz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan dış satım 15 bilyon 777 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 12 milyar 746 milyon dolar ile KUL, 9 bilyon 885 milyon dolar ile Irak, 9 milyar 801 milyon dolar ile Müttehit Krallık, 9 milyar 268 milyon dolar ile İtalya ve izleme etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplanmış ihracatın yüzde 30,5’ini oluşturdu.

İthalatta Rusya Federasyonu geçmiş sırayı aldı. Eylül ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 6 milyar 226 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 709 milyon dolar ile Çin, 2 bilyon 129 milyon dolar ile İsviçre, 2 milyar 37 milyon dolar ile Almanya, 1 bilyon 512 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 48,5’ini oluşturdu.

Ocak-Ilkgüz döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan dış alım 44 milyar 638 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 31 milyar 742 milyon dolar ile Çin, 17 milyar 364 milyon dolar ile Almanya, 11 bilyon 807 milyon dolar ile KUL, 10 bilyon 330 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplanmış ithalatın yüzde 42,7’sini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak dış satım yüzdelik 0,8 arttı. Zaman ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Eylül ayında tıpkısı esbak aya bakarak dış satım yüzde 0,8 artarken, dış alım yüzde 1,3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak ise; 2022 yılı Eylül ayında bire bir önceki yılın bir ayına bakarak dış satım yüzdelik 9,5, dış alım yüzde 38,9 arttı.

Faziletkâr teknolojili ürünlerin imalat endüstri ihracatı içindeki payı yüzdelik 2,6 oldu. Teknoloji yoğunluğuna göre aut tecim verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması ortamında düz düz imalat endüstri ürünlerini kapsıyor. Ilkgüz ayında ISIC Rev.4’e göre imalat uran ürünlerinin hep ihracattaki payı yüzdelik 95,3’tür. Faziletli teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzdelik 2,6’dır. Ev-Ilkgüz döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin bütün ihracattaki payı yüzdelik 94,7’dir. Ev-Eylül döneminde yüksek uygulayım bilimi ürünlerinin imalat uran ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8’dir.

Eylül ayında imalat uran ürünlerinin hep ithalattaki payı yüzdelik 73,5’tir. Faziletkâr teknoloji ürünlerinin imalat uran ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 9,1’dir. Karı-Ilkgüz döneminde imalat uran ürünlerinin toplanmış ithalattaki payı yüzde 70,5’tir. Ocak-Eylül döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat endüstri ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 9,7’dir.

Özel tecim sistemine göre ihracat 2022 yılı Ilkgüz ayında 20 bilyon 633 milyon dolar oldu. Özel tecim sistemine göre, 2022 yılı Ilkgüz ayında, dış satım aynı geçmiş yılın bir ayına göre yüzdelik 5,5 artarak 20 bilyon 633 milyon dolar, ithalat yüzdelik 35,4 artarak 30 milyar 188 milyon dolar namına gerçekleşti.

Eylül ayında aut ticaret açığı yüzde 248,9 artarak 2 bilyon 739 milyon dolardan, 9 milyar 555 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ilkgüz ayında yüzdelik 87,7 iken, 2022 Ilkgüz ayında yüzde 68,3’e geriledi.

İhracat 2022 yılı Ev-Ilkgüz döneminde 175 milyar dolar oldu. Özel ticaret sistemine bakarak ihracat, 2022 yılı Sülale-Ilkgüz döneminde, aynı geçmiş yılın tıpkısı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 175 bilyon dolar, ithalat yüzdelik 37,7 artarak 225 milyar 674 milyon dolar namına gerçekleşti.

Eş-Eylül döneminde aut ticaret açığı yüzde 142,0 artarak 33 bilyon 330 milyon dolardan, 80 milyar 674 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2021 Karı-Ilkgüz döneminde yüzdelik 82,1 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 68,4’e geriledi. – BAYBURT

Share: