Bilim-Sen Umumi Sekreteri Damatoğlu’ndan ‘Sürgün’ Açıklaması: “Ptt Umumi Müdürlüğü, Sendikamıza Cebin Sarih Yerine Sendikal Ayrımcılık Uyguluyor”

CEYLAN SAĞLAM

Bili-Sen Umumi Sekreteri İbrahim Damatoğlu, sendika üyesi PTT çalışanlarının çımbar edilmesiyle ilgilendiren “PTT Genel Müdürlüğü, sendikamıza cebin yalınlık yerine sendikal ayrımcılık uyguluyor. Sendika üyemiz ve sendika yöneticilerimiz İzmir’den Ağrı’ya, İstanbul’dan Hakkari’ye, Trabzon’dan Bitlis’e kadar Türkiye’nin çeşitli yerlerine filiz edildiler. Ailelerinden ayrıldılar. Aileler parçalandı” açıklaması yaptı. CHP Mersin Mebus Alpay Antmen üstelik konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) ilişkin Vukuf-Sen üyesi 27 PTT çalışanı, 29-30 Eylül günlerinde sendikal faaliyetleri dolayısıyla kilometrelerce uzaklıktaki farklı diyar ve ilçelerde görevlendirildi. Ankara’birlikte Umumi Forma Denetleme Kurulu üyesinin fariza yeri Hakkari adına değiştirilirken; İstanbul’dan Erzurum’a, Trabzon’dan Bitlis’e, İzmir’den Mardin’e gezmek zorunda artan başmuallim, işyeri ajan, yazıhane denetleyicisi sendika üyeleri bulunuyor.

CHP’Lİ ANTMEN TBMM GÜNDEMİNE GETİRDİ

CHP Mersin Mebus Alpay Antmen, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Iblağ ve Enfrastrüktür Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Antmen, şunları anlatım etti:

“Elan geçmiş sendikal ayrımcılık ve cepheli tıpkısı sormaca özne kontrolörler aracılığıyla Veri-Sen yöneticileri muhtelif illere sürgün edilmiştir. Bu süreçte öncelikle PTT yönetimi ile müzakere yaparak bu haksızlığın giderilmesini istemişler; akıbet alınamayınca, sürgünlerin olduğu İstanbul ve Batman’dan Ankara’ya kadar güzergahtaki PTT işyerleri uğrunda izahat yaparak Ankara’ya yol gerçekleştirmişlerdir. Ankara’da PTT Genel Müdürlüğü uğrunda tahsis etmek istedikleri basın açıklamasına polis izin vermemiştir.

PTT tarihinde yepyeni şekilde 29 ve 30 Ilkgüz tarihlerinde Vukuf-Sen’e uzuv başmuallim, şef, başdağıtıcı unvanlı sunu bir iki 27 sendika üyesi PTT emekçisi, yaşadıktan illerden binlerce kilometre uzak illere özlük istekleri dışında atanmışlardır. Malumat-Sen üyelerinin filiz edilmesinin ihtarname edilmesini peşi sıra ünvanlı it canlı çok Bili-Sen üyesi PTT memuru birlikte sürgün edilmiştir.”

Antmen, Bakan Karaismailoğlu’na şu soruları yöneltti:

“2018 ila 2022 yılları arasında sabık sürede; isteği dışında yeri değiştirilen PTT müteharrik sayısı kaçtır? Hangi tarihlerde kimler ne illerden nerelere atanmıştır? Bahsi sabık tarihler ortada özlük isteği dışına yeri değiştirilenler ne sendikaya üyedirler? Bahsi geçen sürgünler sonrasında PTT’ye ülkü açarak esbak fariza hesabına dönen personel bulunmakta mıdır? Varsa bunlar kimlerdir? PTT’üstelik yaşanan bu cımbar politikasını tefevvuk etmek amacıyla nezaret adına ne tuhaf girişimlerde bulunacaksınız? Yaşanan bu sürgünler dolayısıyla istifa eden birçok birey bulunmaktadır?”

Vukuf-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu ise, konuya ilişik ANKA Olgun Ajansı’na şu değerlendirmeyi yaptı:

“PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SENDİKAMIZA KARŞI AÇIK ADINA SENDİKAL AYRIMCILIK UYGULUYOR”

“Sendikamız bu sürgünleri daha evvel üstelik yaşadı. Bizzat Haber-Sen Genel Sekreteri namına beni birlikte tahminî aynı yıl geçmiş Zonguldak’ta Şanlıurfa’ya sürgün etmişlerdi. geçerlilik ile sürgünümüzü durdurduk, kazandık, eski fariza adına köylü döndüm. Son süreçte birlikte PTT Umumi Müdürlüğü, sendikamıza alın kategorik kendisine sendikal ayrımcılık uyguluyor. Bundan aynı kamer geçmiş, büro yöneticilerimiz el içi ve mülk dışlarına sürgün edilmişti. Şu zaman fiktif ile de 30 şerha sendika üyemiz ve sendika yöneticilerimiz İzmir’den Ağrı’ya, İstanbul’dan Hakkari’ye, Trabzon’dan Bitlis’e kadar Türkiye’nin değişik yerlerine çımbar edildiler. Ailelerinden ayrıldılar. Aileler parçalandı. Bu açıkça anayasaya karşıt. Mahkeme süreçlerinde kazanacağız.

PTT yönetimi bunu bildiği halde, bu davaları kazanacağımız halde, avukatlık masrafları, murafaa harçları ve insanların hisse senedi gücü kaybından belde bir amme zararına da hastalık olmaktadırlar. Bu usule aykırıdır. Bunun haricinde sendikamız yöneticileri var, genel kalıp denetleme kurulu üyemiz var bu sürgünlerde. Bunlarda 4688 basit Sendikalar Kanunu’nun 18. Maddesine, 2016/4 sayılı Başvekâlet Genelgesi’hangi ve sunma önemlisi de ILO’nun 87 ve 98 basit sözleşmelerinin ana ilkelerine aykırıdır. Sendikal ayrımcılığın kamu kurumlarında uygulanmasına son verilmesini istiyoruz. Alelhusus PTT’ye başmaklık İHS kontratlı arkadaşlarımızın kadroya alınmasını rica etmemiz, PTT Genel Müdürlüğü önünde izah yapmamız kâh kişileri huzursuz etti.

Şu anda benzeri kısmı gitti, tıpkısı kısmının de nemli anne babaları, çocukları var, çocukların eğitimleri var. Anlatım kabul etmek zorunda kaldılar. Bu insanların davalarını açıyoruz, umarım davaları üstelik gücük tıpkısı sürede kazanç ve mutlu şekilde ailelerine kavuşurlar.

Sendikamıza akıbet süreçte yapılan bu ayrımcılık mertebe safhaya geldi, 30 parça filiz birkaç değil. Bu PTT ve sendikamız tarihinde ihtimal üstelik ayrımsız geçmiş. 30 kişi iki dolaşma süresince filiz edildi. Bizim sendikamız 1996’da hakeza ayrımsız takı yaşamıştı. 1996’dan beri, yıllar bilahare 2022 yılında hakeza benzeri takı sürdürmek imkansız. Ben sabık cuma günü Hollandalı meslektaşım, Hollanda’nın arz büyük sendikasının genel sekreteri ile görüştüm inanamıyor kendisi. ‘2022 yılında filiz mü’ diyor, şaşırıyor. Bunları süregelmek zorunda değiliz.

“TAŞERON ARKADAŞLARIMIZIN BIRLIKTE KEZALIK KADROYA GEÇİRİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Taleplerimiz say hayatına endeksli taleplerdi. Bizde parçalı istihdam bahis konusu. Taşeron, 399 mahdut, İHS’li ve iştiraklerde çalışanlar var. Bütün kıymet işi yapıyor ancak denk ecir alamıyor. Tığ fiyat işe fiyat ücreti savunuyoruz. İHS’li arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesini istiyoruz. Taşeron arkadaşlarımızın de kezalik kadroya geçirilmesini istiyoruz. PTT’de tıpkı zaman önceki çöz barışın sağlanmasını istiyoruz ama bilakis PTT yönetimi sendikal tıpkı ayrımcılık yaparak sendikamız ile müzakere yapmıyor, telefonlarımıza çıkmıyor. Hiçbir müzakere yapmadan mesail çözülmez. Tığ arkadaşlarımızın aynı an önce sakat görev yerlerine iadeli edilmesini istiyoruz.

“PTT YÖNETİMİ YILLARDIR PERSONEL ALMADIĞI İÇİN TAŞERONLARA TEBLİGAT DAĞITTIRIYOR”

Edirne PTT Başmüdürlüğü’nün firma personellerini tebligat dağıtımında görevlendirmesi üzerine sendika eliyle açılan davaya ilişik Damatoğlu, şöyle dedi:

“PTT yönetimi yıllardır personel almadığı üzere taşeronlara tebligat dağıttırıyor. Bizim sendikamız bunu ülkü etti Edirne’dahi ve kazandık. Kazanmamıza rağmen PTT yönetimi halen ülkenin bir nice yerinde firma personeli arkadaşımıza ihbariye dağıttırıyor. Bu kategorik yerine yasaya yeraltı. Bunun hesabına personel almasını istiyoruz. Personel eksikliğini taşeronlara ihbarname bozdurmak ile gidermeye çalışıyor. Taşeronların bildirim dağıtması kanunda örtüsüz yerine reddedildiğine göre değme hususi şirkete ilgilendiren kargo firmaları dahi bildirim dağıtacağım diyebilir. Bu yüzden cesamet demiş kim, görevli eli ile dağıtılır. Bizim sendikamız birlikte bunu mahkemeye taşıdı ve PTT’ye alın bu davayı kazandık. Sürgünlerden birisi da bu, zira tebligat dağıtmasını istemiyoruz taşeronların. Biz değil yasa bunu öngörüyor.”

Share: