Cumhurbaşkanı Erdoğan, YANLIŞSIZ Tümen TBMM Kadro Toplantısı’nda konuştu: (2)

Reisicumhur ve SELIM Parti Umumi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ” Amasra’daki beyaz zehir kazası, yürütmesiyle, yasamasıyla, yargısıyla devletin tam kurumları vasıtasıyla izleme edilecek. Hiçbir meselenin karanlıkta, tek ihmalin cezalandırılmamış kalmaması realizasyon edilecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, beyaz zehir kazalarında hayatını kaybedenlere verilecek maddesel desteklerle ilişkin adımları kolaylaştıracak bir aranjman amacıyla da çalışmaların sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Kazada hayatını kaybeden madencilerimizin yakınlarına Enerji, İçişleri, Himmet ve Aile bakanlıklarımız ile sendikamız toplamda 1 milyon 550 bin teklik ile 1 milyon 700 bin lira tutarındaki ödemelere başlamışlardır. Hayatını kaybeden madencilerimizin yakınlarından kamuda işe giriş hakkı olanlarla ilişik süreçler kişi mecrasında ilerlemektedir. Milli Terbiye Bakanlığımız de kazada ebedî uyku fail madencilerimizin çocuklarına eğitim bilimi hayatları süresince burs verecek ve terbiye masraflarını karşılayacaktır. Kimsenin sunma sıradan benzeri şüphesi olmasın ki hayatını kaybeden madencilerimizin geride bıraktıkları aileleri devlete emanettir. Bunun siyasi istismarı imkânsız ve bu politik istismarı yapanları bile ben milletime devretme ediyorum.

İktidara gelirlerse aha çocuklarının, hepsinin haklarını vereceklermiş. Hangi yaptığımızdan haberi bulunmayan. Soma’üstelik hangi yaptık haberi bulunmayan. Soma’dahi hepsini yaptığımız üzere tıpkı şekilde biz başbakanlığım döneminde 1500 ailenin çocuklarını hamdolsun işe yerleştirdik. Biz bunları yaptık, sen nereden geliyorsun yahu. Bu geriden geliyor. Doğrusu nal toplamaya alışkın, bibi nalça toplamaya devam ediyor.”

Kimseyi aç ve açıkta bırakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, zaruri destekleri verdiklerini ve vermeye bitmeme edeceklerini söyledi.

“Bizim ulaştığımız yere senin hayallerin dahi ulaşamaz” ifadesini kullanan Reisicumhur Erdoğan, “Tek madenci yakınımızın genişlik beribenzer benzeri mağdurluk yaşamaması amacıyla süreci biz üstelik yakından izlem ediyoruz, edeceğiz. Kaymakamlık raporlarının çıkmasıyla gelişigüzel ihmali görülen on paralık kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından de milletimiz tehlikesiz olsun.” diye konuştu.

“Dünyanın rastgele yerinde kömür madeni kazaları oluyor”

Reisicumhur Erdoğan, dünyanın seçme durumunda olduğu kabil Türkiye’da üstelik kömür madeni kazalarının yaşandığını ve bunların bire bir kısmında insanların hayatını kaybedebildiğini dile getirdi.

İngiltere’den Fransa’ya, Almanya’dan Japonya’ya, Hindistan’dan Çin’e, Hollanda’dan Kanada’ya, Amerika’dan Rusya’ya büyüklüğünde seçkin yerde bu kazaların yaşanabildiğini anlatan Erdoğan, şöyle bitmeme etti:

“Bunlar ortada, bazılarına bakıyorsunuz, söz gelişi Fransa’birlikte 1099 ölümün, Japonya’de 687 ölümün, Çin’de 2 bin 388 ölümün, Almanya’da 405 ölümün, İtalya’üstelik 268 ölümün yaşandığı kazalara da şahit oluyoruz. Ülkemizde de hoppadak vasıta tutulmaya başlandığı 1930 yılından bugüne 2 bin 14 vatandaşımız maalesef beyaz zehir kazalarında martir olmuştur. Birlikte bu rakamlara bilhassa 2000’ler öncesinde kenar köşedeki zorlu haddinden fazla ruhsatsız ocakta yaşanan engebe ve kayıtları aktarılmayan kayıplar dahil değildir. Nispetle yakın tarihe şöyle ayrımsız baktığımızda 1983 Zonguldak’ta 103 ölüm, 1990 birlikte Amasya’dahi 59 ahiret yolculuğu, 1992’üstelik Zonguldak’ta 263 ölüm, 2003’te Yozgat’ta 38 ölüm, 2014’te Manisa’bile 301 ölüm yaşanan engebe görüyoruz.”

Amasra’daki yaşanan son kazanın ise nispeten erdemli âdem evladı avarız beyninde meydan aldığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim inancımız, yegâne bir insanımızın burnunun üstelik insan hatasından kaynaklanan sebeplerle kanamasına ikbal göstermemeyi emreder. Alelhusus kim can bahis konusu olduğunda yeryüzü kıtipiyoz aynı affımız, yeryüzü sıradan benzeri esnekliğimiz bahis konusu gayrimümkün. Amasra’daki madende hayatını kaybeden beher madencimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bunu söylerken birileri kadar sömürme yapmıyor, esas hissiyatımızı rapor ediyoruz. Onların geride bıraktığı yavrularının, eşlerinin, asıl-babalarının, sevdiklerinin yüzündeki skala ve sergiledikleri vakarlı vakfe adeta ömrümüzden hayat götürüyor. Amma tığ ayrımsız zamanda, aha burası mefret, burası inananlar amacıyla haddinden fazla çokça majör, kadere inanan insanlarız. Hele ilçe ve kadere inanan insanlarız. Elbette belirleme edilirse suçlunun yakasına yapışacağız. Bittabi sistemde belirlenen eksikler, aksaklıklar varsa giderilmesini sağlayacağız. Tabiatıyla şehitlerimizin geride kalanlarına tamam imkanlarımızla eş çıkacağız. Bunları açmak hem bulunduğumuz makamın sorumluluğunun gereğidir hem üstelik milletimizle aramızdaki ikbal bağının elbette aynı neticesidir. Tek lacerem eksiksiz bunları yaparken mukadderata, Rabb’imizin yazgısına bile teslim olacağız. Alelhusus tığ Müslümanlar amacıyla bu olmazsa olmazdır. Yeri geldiği zaman ‘bu ülkenin yüzde 99 Müslümandır’ diyor muyuz? Diyoruz. Yüzde 99’u Müslümansa Mütedeyyin adına dahi bunun gereğine imanımız eksiksiz olacak. Ha ama senin İslamla alakan yoksa, Müslümanlıkla alakan yoksa onu filhakika tığ bıraktık, gittik.

Bu ikisi birbiriyle çelişen değil, parçalanmamış tersine birbirini tümler tutumlardır. Dua ederken en çokça kullandığımız anlatım ‘hakkımızda tatlıca olanı istemek’ değil midir? Bize düşen aklımızın erdiği, gücümüzün yettiği, izanımızın kavradığı en bol, en ülkü, bildirme müstakbel gayreti ortaya koymaktır. Yani tığ ‘esbaba start, gerisi Cenabıhak kerim’ deriz. Sonrası Rabb’imize aittir. Hadisenin pekâlâ yaşandığı de eksiksiz yerine bilinmiyorken, meseleyi apayrı taraflara çekenler, alelhusus hele işi talih kavramını aşağılamaya kadar vardıranlar kısık tıpkısı mecrada ilerlediklerini bilmelidir. Sen inanmayabilirsin, senin bileceğin tıpkısı iştir. Amma Bay Eksiksizlik ve avanesi, ego kaymakamlık ve kadere iman etmiş tıpkısı insanım ve hakeza yürüyorum. Bu bizim imanımızın gereğidir. Sende o yoksa bilmem. Tığ, temas ayakyolu olduğu kabil zaman bile sözümüzü milletimize söylüyoruz. Amasra’daki beyaz zehir kazası, yürütmesiyle, yasamasıyla, yargısıyla devletin bütün kurumları marifetiyle strateji edilecek. Tek meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezalandırılmamış kalmaması gerçekleştirme edilecektir.”

“Bu içtüzükle bu işler yürümez”

Divan Başkanı Mustafa Şentop ile konuştuğu ayrımsız konuyu da aktaran Erdoğan, “Bay Kemal, önce adamlarına sahip çık.” diyerek seslendi. Reisicumhur Erdoğan, şunları paylaştı:

“Meclisin kürsüsüne kalkıp bile çekiçlerle gelip, orada telefon kırmaya yönelmesinler. Bu aktöresel değildir. Bu edebe, adaba terstir. Meclisin edebine dahi adabına birlikte terstir ve siz bunları yapa durun ama ego diyorum ki Yasama Kurulu içtüzüğü hemencek değiştirilmelidir. Bu içtüzükle bu amal yürümez. artık kişiler, henüz evvel olduğu kabil silahla birlikte sağlık orada herif öldürürler, çekiçle sağlık telefon kırar, başkasının kafalarını dahi kırar. Bunlara eyvallah mı edeceğiz? ‘Doğru mu yapıyorsunuz’ diyeceğiz. Bu milletin parlamentosu bunlara bile haddini bildirmelidir. Dünyadan bile ülkemizden de yapılanlardan haberi olmayanları ise hezeyanları ile beraberce bırakıyoruz.”

Milletin bu ülkede kimin elinin hunriz, kimin geçmişinin kalıntı, kimin yüreğinin nasırlı, kimin dalavere ve bühtan çukurunda debelenip durduğunu çokça dolgunca bildiğini vurgulayan Erdoğan, “Hakeza yanık tıpkı günde bizi bunları tercüman olmak zorunda bırakanları kamuoyunun takdirine havale ediyorum. Beyaz Zehir şehitlerimize aynı yol daha Tanrı’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren kardeşlerime ivedi şifalar diliyorum. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi temas makule kazadan, beladan, afetten korusun diyorum.” sözlerini harcama etti.

(Sürecek)

Share: