Elektrikli Miftah Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde Uymazlık Yapıldı: İşletmeciler, Bakir Birim Açmak İçin Epdk’ya Mezuniyet Sunacak

Elektrikli araçlara enerji temininin sağlandığı yükleme ünitelerine yeni ayrımsız istasyon iaşe etmek talip işletmeciler, iş yeri açım ve çalışma ruhsatını arz geç 31 Temmuz 2023 tarihine büyüklüğünde Erke Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) sunmaları gerekecek.

Erke Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yoluyla hazırlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Mübayenet Yapılmasına Dayalı Yönetmelik, Resmi Gazete’de zaman yayınlandı. Buna bakarak; yükleme ağının genişletilmesi ve daraltılmasına ilgili konu mucibince, yükleme zehir işletmecisi yoluyla ağa istasyon munzam işlemi için gereken iş yeri açım ve iş ruhsatının 31 Temmuz 2023 tarihine büyüklüğünde EPDK’ye sunulması zorunlu oldu.

Share: