Eller borsada satmaya bitmeme etti

Başkaları rayiç fiyat ve düzem hareketlerinden arındırılmış verilerle 29 Orak Ayı haftasında 26,9 milyon dolar hareket satışı yaptılar.

Şekil Bankası vasıtasıyla açıklayan verilere bakarak, tıpkısı hafta DİBS (Kesin Gurur) satımları 21,1, milyon dolar, DİBS (Inatçı Nema) satımları 0,1 oldu.

Yetersiz dışında yerleşiklerın DİBS (Güvence) ve DİBS (Ödünç) işlemi olmazken, ortaklık istikraz senetleri alımları satımları ise 9,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bilgi notları

Az dışında yerleşik kişilerin iş stokları etraf değeri 14 milyar 851,7 milyon dolar namına gerçekleşti.

DİBS (Kesme Çalım) stokları 1 milyar 283,2 milyon dolar, DİBS (Zıt Ürem) stokları 310,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 414,2 milyon dolar oldu.

Müşareket istikraz senedi stokları 98,5 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

Yabancı işlemlerinde öne sâdır hisseler

 

Share: