Enerjide çabuk devletleştirme kararları

Türkiye’nin türlü illerinde yapılacak çeşitli erke projeleri üzere ara sıra yurt tez kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, Bayburt’un Demirözü ilçesine gaz ulaştırılabilmesi amacıyla gerekseme mahsus RMS-A kent antre istasyonunun yapımı amacıyla Esentepe Mahallesi sınırları içindeki 1696 cezire, 10 parsel numaralı taşınmazın tapuda Kaynak adına tescil yapılmak yoluyla Enerji Piyasası Aranjman Kurumu (EPDK) yoluyla tez kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Türkiye Cıvıltı İletim SAVUŞMAK (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ilişkin “154 kV Polateli 380 TM İrtibatları Projesi” güzergahına isabet fail taşınmazlar, ağaç yerlerinin sahiplik şeklinde, nâkil dans gabarisinin ise dayanma hakkı kabarmak suretiyle çabuk kamulaştırılacak.

“154 kV Pülümür TM İrtibat Hatları Projesi” kapsamında gösterilen taşınmazların dahi TEİAŞ yoluyla acele kamulaştırılması yapılacak.

Ayrıca, Manisa’nın Soma ilçesinde kurulacak Soma Kolin TES Hareketlilik Üretim Tesisi amacıyla muktezi bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek amacıyla Erke Piyasası Düzenleme Kurumu aracılığıyla acele kamulaştırılması işlemleri gerçekleştirilecek.

Share: