Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “CMK ücretlerinde mahiyet düzeltme istiyoruz”

Erzincan Baro Başkanı Gaybubet Aktürk, CMK ücretlerinde soy iyileştirme istediklerini belirtti.

Konuya ilgili açıklamada kâin Aktürk, “Zaman, Türkiye Barolar Birliği ile Türe Bakanlığı arasında CMK Sevap Tarifesinin belirlenmesine yönelik bir ülfet gerçekleştirilecektir.

Görüşme esnasında TBB marifetiyle dile getirilen düzeltme, 4 Haziran 2022 ve 5 Temmuz 2022 günlü açıklamalarda rapor edildiği için mecmu baroların kuma talebi ve kararlılığının yansımasıdır. Ceza yargılamasında avukatın varlığı azap ve kötü muameleyle ve hukuka aykırılıklarla mücadelenin ayrımsız parçası, hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yargılanma hakkının olmazsa olmazıdır. Adaletli ayrımsız yargılamanın ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul eden ahbaplık devleti; sevap tekeli nedeniyle, yargının müessis unsuru defans amacıyla bu güne büyüklüğünde çok bağan ücretlere meslektaşlarımız eliyle fedakarca yerine getirilen CMK görevlendirmelerini dayatmaktan vazgeçmelidir.

Öncelikle ve önemle tespit etmek gerekir ki; CMK hizmetleri için avukatlık minimum sevap tarifesi dışında tıpkısı tespit kabul edilemez.

AAÜT’nin onda birine balya gelen CMK ücretleri, herhangi bir biri en beş altı 3 yıl süren tıpkı davanın ücreti olarak avukatlara uygun görülemez. Biz Erzincan Barosu ve avukatları yerine aynı kat elan yineliyoruz; barolarımızın kuma kararına uygun TBB taleplerinin arkasındayız.

Bilinsin kim bu ikaz, sonrasındaki eylemliliğin habercisidir. Doğruluk ettiğimiz ücretler belirleninceye büyüklüğünde mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu nedenle, yapılacak değerlendirmelerde görüşlerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz.” ifadelerine saha verdi. – ERZİNCAN

Share: