Eskişehir’de Öğretmenlerden ‘Kariyer Basamakları Sınavı’ Protestosu

Eskişehir’da Terbiye Sen üyesi öğretmenler, Öğretmenlik Iz Kanunu ve bu kanunla getirilen bilirkişi ve başöğretmenlik sitemini protesto etti. Eğitim Sen Eskişehir Şubesi Başkanı Tuncer Hastalık, “Temel Mahkemesi süreci bitmeme ederken yönetmelik yayınlanmış ve muallimlik kariyer basamakları sürecinin uygulamasına başlanmıştır. Kanunuesasi Mahkemesi’nin bire bir zaman önce bu haksız süreci durdurmaya müteveccih namına değişmeyen sürecini hızlandırmasını dilek ediyoruz” dedi.

Eskişehir’üstelik Terbiye Sen üyesi öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve bu kanunla getirilen ehlivukuf ve başöğretmenlik sitemini zaman yaptıkları kitlesel baın açıklamasıyla ihtarname etti. Açıklamada konuşan Terbiye Sen Eskişehir Şubesi Başkanı Tuncer Hastalık, şunları söyledi:

“ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BİR DAKIKA ÖNCE BU HAKSIZ SÜRECİ DURDURMAYA YÖNELİK KENDISINE DEĞIŞMEYEN SÜRECİNİ HIZLANDIRMASINI TEMENNI EDİYORUZ”

“Bu kanun, muhatabı olan öğretmenlerin iradesi dışında, onların hakları ve taleplerini dikkate almadan mücehhez, eğitim bilimi emekçilerinin bütün eleştirilerine rağmen yandaş sendikanın desteği ile erk vasıtasıyla yasalaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken yönetmelik yayınlanmış ve öğretmenlik kariyer basamakları sürecinin uygulamasına başlanmıştır. Esas Mahkemesi’nin aynı an önce bu nahak yere süreci durdurmaya yönelik adına karar sürecini hızlandırmasını temenni ediyoruz. Ayrıca sendikamız tarafından yönetmeliğin bütün maddelerine ilgili Danıştay’a açılan iptal davası dahi amme vicdanını yaralayacak eşitsizlikler ortaya çıkmadan aynı dakika evvel sonuçlanmalıdır” dedi.

“MESKENET SINIRININ ÜZERİNDE İNSANCA YAŞANABİLİR BİR ÜCRET DÜZENLEMESİ VE ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI İVEDİ BİÇİMDE HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Soylu Erki krizin derinleştiği bu dönemde yetişek emekçilerinin ekonomik ve isim türe kazanımlarının kariyer basamaklarına ve sınavlara endekslenmesinin akseptans edilmemesi gerektiğini tamlayan Hastalık, “Tekmil terbiye ve veri emekçileri amacıyla, hiçbir ayrım yapılmadan fakirlik sınırının üzerinde insancasına yaşanabilir bir ücret düzenlemesi ve kişi haklarının iyileştirilmesi çalışması ivedili biçimde hayata geçirilmelidir” diye konuştu. Tuncer Çor, şunları söyledi:

“Kâin meslek kanununun öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı ayan ortadadır. Bundan çevre bakir tıpkı çığır kanunu düzenlenmek zorundadır. Öğretmenler lehine aynı mazruf taşıması müstelzim patika kanunu, ILO ve UNESCO eliyle 5 Ekim 1966’dahi akseptans edilen Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Başvuru Kararı’na akıllıca şekilde düzenlenmelidir.

Sendikamız, bu kanuna ilgilendiren sunu başından bugüne itirazlarını yükseltmiş lüzum gösteri ve etkinliklerle gerekse hukuksal mücadeleyle bu konunu ve tutkun süreci durdurmaya çalışmıştır. Hangi yandaş sendika gibi kanunu desteklemiş ne de iyileştirmeden kısmi düzenlemeler rica etmiştir. Kanuna aykırılık kıymet kabilinden gözüküp üyelerini sınava istihzar tutumuna da girmemiştir. Terbiye emekçilerinin bu kanun ve talimatname kapsamında angaryaya dönüşen seminer kıskacına alınmasına birlikte sınava dahi kariyer basamaklarına üstelik alın olan sendikamız, bu kanunun, yönetmeliklerin benzeri an önceki fesih edilmesini, öğretmenlere yaşatılan manasız, uzanım kazandırmayan ve bilakis hoca emeğini değersizleştiren bu sürecin bir dakika önce durdurulmasını talep etmektedir.”Share: