KAEÜ’de öğrencilere eğitme semineri veriliyor

Kırşehir Kardeş Evran Üniversitesinde (KAEÜ), yıpranmamış yetişek yılı amacıyla öğrencilere oryantasyon seminerleri verildiği bildirildi.

KAEÜ’den yapılan yazılmış açıklamada, 2022-2023 terbiye yılında yeni başlayan öğrenciler için 23 Eylül’e kadar eğitme seminerleri planlandığı belirtildi.

Plan kapsamında seçkin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun Kardeş Evran Kongre ve Ekin Merkezi’nde ve özlük bünyesinde öğrencilere seminer vereceği ifade edilen açıklamada, öğrencilerin darülfünun ve çevreyle uyum sürecinin desteklenmesi, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarının amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, seminerlerde öğrencilerin darülfünun ve Kırşehir ile ilgili sorularının akademisyenler marifetiyle cevaplandırılacağına işaret edilerek, önce seminerin Kurultay Ekin Merkezi’nde Tababet Fakültesi, Neşet Ertaş Güzelce Sanatlar Fakültesi ve Esenlik Hizmetleri Iz Yüksekokulu’nca düzenlendiği kaydedildi.

Share: