Mürekkep Kamu-İş Konfederasyonu Umumi Başkanı Balık: “Akp İktidarı Gine İçi Gereksiz Müjdelerle Eyt’lileri Oyalamaya Çalışmaktadır”

Mürekkep Amme-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Çalışma ve Içtimai Düzenlilik Bakanı Vedat Bilgin’in emeklilikte hoşnutluk takılanlar (EYT) sorununun çözümü üzere boşluk ayını meni etmesine tepki gösterdi. Balık, “Emeklilikte gözyaşı şartını herhangi bir seçim öncesi seçme malzemesi olarak kullanan fakat iktidara geldikten sonraları tıpkısı sonraki seçme dönemine kadar gündeme almayan AKP iktidarı gine döküntü müjdelerle bu sefer emeklilikte yaşa takılanları ve ekip muntazır kontratlı personelleri oyalamaya çalışmaktadır” açıklamasını yaptı.

Mürekkep Amme-İş Konfederasyonu Umumi Başkanı Mehmet Balık; 17 Eylül’de Kırşehir’de Cacabey Meydanı’nda düzenlenen 35’inci Cömertlik Haftası programında, Iş ve Toplumsal Asayiş Bakanı Vedat Bilgin’in, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununun çözümü amacıyla aralık ayını belen etmesine tepki gösterdi. Balık, yaptığı mukayyet açıklamada şu değerlendirmeleri yaptı:

“Düzentileme Bakanı’nın EYT ve kontratlı personele verdiği hezel Aralık ayına kaldı. Ancak; yıllardır ekip ve tekaütlük muntazır yurttaşlarımızın henüz fazla ipham içerisinde yaşamaya takati kalmamıştır. Göreve başladıkları günde doldurdukları prim bölüm sayılarıyla kazanılmış hakları olan emeklilik şartları değiştirilerek milyonlarca âdem kıygın edilmektedir.

AKP iktidarının seçimi kaybetme korkusu ile gündeme aldığı EYT’lilere müteveccih çözüm arayışı ortaya sâdır adalet kayıplarını engellemekten ırak kalacaktır. Mütekait olma şartlarını sağlayan fakat çalıştıkları dönemde sâdır kanunla karşılaşma başladıktan sonradan duraç değiştirilerek zahmetli olma süresi 15-18 sene ortada ertelenmektedir.

Emeklilikte yaş şartını gelişigüzel seçme öncesi seçme malzemesi namına kullanan fakat iktidara geldikten bilahare tıpkı sonraki seçme dönemine kadar gündeme almayan AKP iktidarı gine döküntü müjdelerle bu kat emeklilikte yaşa takılanları ve kol bekleyen sözleşmeli personelleri oyalamaya çalışmaktadır.

EYT ve kontratlı personel yemeden içmeden seçme dönemlerinde kampanya malzemesi yapılmamalıdır. Üstelik tıpkısı hak rica etmeden vakit kaybetmeden müktesep haklarını talip emeklilikte yaşa takılan ve sözleşmeli personeller politik caka malzemesi geçmek hesabına acilen benzeri çözüm beklemektedir.  AKP iktidarın emeklilikte gözyaşı şartını kaldırarak zaman emeklilik hakkı kazanan milyonlarca yurttaşın sorunlarına gerçekçi çözümler üretmesi ve verilen hakları reddetme etmesi gerekmektedir.”

Share: