Mutedil Vadeli Izlence Yayınlandı. Programa Göre Türkiye, Bir Tane Haneli Enflasyonu Fakat 2025’te Görecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla hazırlanan ve 2023-2025 yıllarını kapsayan Ilımlı Vadeli Izlence’a (OVP) göre; TÜİK verileriyle şu anda yüzdelik 79,6 olan şişkinlik, yıl sonunda yüzdelik 65’e düşecek. Pahalılık, 2023 yılında yüzde 40,1’lik azalışla yüzde 24,9’a gerileyecek. Türkiye, bir tane haneli enflasyonu, yüzdelik 9,9’luk oranla 2025 yılında görecek. İşsizlik oranının bu yılın böylelikle yüzdelik 10,8 olarak beklendiği belirtilen OVP’da, “Program dönemi boyunca, istihdamın almanak averaj 890 bin sevimli artması ve işgücüne katılma oranlarında öngörülen artışa rağmen aylaklık oranının aşamalı olarak gerileyerek 2025 yılında yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşmesi hesap edilmektedir” denildi. Programda, kırat korumalı tevdiat (KKM) hesaplarında biriken paranın ise 1,3 trilyon teklik olduğu açıklandı.

Kaynak ve Maliye Bakanlığı’nın ati üç yıla müteveccih hazırladığı OVP’nin onaylanmasına ait Reisicumhur Kararı, bugün Resmi Gazete’nin tekrarlanmış sayısında yayınlandı. Programda, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzdelik 5 büyüyeceği oranlama edilerek, “Avangart göstergeler dikkate alındığında, 2022 yılının ikinci yarısında, ev içi talepte ve ihracatta tıpkı hacim ivme kaybı beklenmesine rağmen, turizmdeki hareketli görünümün bile etkisiyle yılın tamamında, OVP (2022-2024) tahmini ile eğlenceli yerine Türkiye ekonomisinin yüzdelik 5 oranında, muvazeneli aynı iç ve aut talepte kompozisyonu çevresinde büyümesi beklenmektedir” denildi.

OVP’dahi, başıboşluk oranının bu yılın böylelikle yüzdelik 10,8 olacağı tahmininde bulunulurken gelecek yıl konuşu faaliyette hayatiyetli gidiş olacağı ve işgücü piyasasına müteveccih yapısal dönüşüm adımlarının hayata geçmesiyle birlikte istihdamın bile artmasının beklendiği belirtildi.

ENFLASYONUN YIL BÖYLECENE YÜZDELIK 65 OLMASI BEKLENİYOR

OVP’de, TÜİK’in açıkladığı verilere göre şu anda yüzde 79,6 olan enflasyonun yıl böylecene yüzdelik 65’e düşmesinin beklendiği kaydedildi bu öngörünün gerekçesi şöyle açıklandı:

“2022 yılının kafasız kalanında, kıymet istikrarı ve mali istikrara müteveccih geçerli önlemlerin yansımaları, ilkin gıda fiyatları kalkmak üzere baz etkisinin devreye girmesi ve kur gelişmelerinin birikimli etkisindeki zayıflamayla alay malay TÜFE almanak artma oranının yıl böylece yüzde 65 seviyesine gerilemesi öngörülmektedir.”

OVP’birlikte, akan açığın diğer duru yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 5,9 olmasının beklendiği aktarılarak, “2022 yılının genelinde cari amal açığının GSYH’ye oranının yüzde 5,9 seviyesinde gerçekleşmesi, erke aut akan işler dengesinin ise GSYH’ye oranla yüzdelik 5 oranında aşkın vermesi öngörülmektedir” denildi.

KKM’DE 1,3 TRİLYON TL BİRİKTİ

OVP’bile, Türkiye Ekonomi Modeli adı sunulan modelin çıktıları da anlatılarak şunlar belirtildi:

“Toplam KKM bakiyesi, 1 Ilkgüz 2022 bakımından 1,3 trilyon TL’ye ulaşmıştır. KKM artarken döviz tevdiat hesaplarında azalış meydana gelmiş, ev içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı, yıl sonundaki 237 ayıraç dolar seviyesinden, 26 Ağustos itibarıyla 212,7 bilyon dolara gerilemiştir. Bire Bir dönemde ensiz içi yerleşiklerin mevduatlarının dolarizasyon oranı, yüzdelik 62,7’den yüzdelik 53,1’e düşmüştür.”

OVP’de, 2022 yılında bütçe açığının GSYH’ye oranının, 2022-2024 yıllarını kapsayan OVP’da öngörülen yüzdelik 3,5’lik hedefe göre yüzde 0,1 puanlık düzelme ile yüzde 3,4 oranında gerçekleşmesinin beklendiği açıklandı. OVP’de, 2022 yılında devletin hep gelirinin, 2021 yılına göre GSYH’ye oranla 1,4 fakül azalmasının ve devletin toplam harcamalarının üstelik yüzdelik 0,8 artmasının beklendiği aktarılarak şunlar belirtildi:

“2022 yılı umumi çap alacak gelirlerinde, özellikle idrak üzerinden alınan vergilerden kaynaklı müspet bire bir performans beklenirken algı dışı gelirler ve içtimai düzenlilik prim tahsilatlarında düşüş öngörülmektedir. Bu çerçevede, GSYH’ye kıyasla genel devlet açığının ayrımsız esbak yıla bakarak 0,6 artarak 3,2, genel mehabet repo dışı açığının ise yüzdelik 0,7olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

2022 yılı kamu kesimi istikraz gereğinin GSYH’ye oranla yüzdelik 6,4, DENIZ tanımlı genel hile borç stokunun GSYH’ye oranının ise ayrımsız esbak yıla göre 5,3 benek azalarak 36,7 namına gerçekleşmesi beklenmektedir.”

OVP’dahi, makroekonomik erek ve politikalar de açıklandı. Buna göre; Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5, 2023 yılında yüzde 5,5 ve 2024 yılında birlikte yüzde 5,5 oranında büyümesi bekleniyor ve bu tahaccüm üzere teknolojik yatırımlar yapılacak. Ayrıca nema sağlanırken yeşil dönüşüme çevrilmiş adımlar üstelik atılacak ve ‘2053 yılında muvaffakiyetsiz emisyon’ hedefi doğrultusunda iklim değişikliği ile savaşım edilecek. Yeşil Tevhit Endüstri Bölgesi ve Yeşil Sanayi Bölgesi onaylama sistemi tamamlanacak.

“İSTİHDAMDAKİ ARTIŞA RAĞMEN İŞSİZLİK, 2025’TE YÜZDELIK 9,6 SEVİYESİNDE OLACAK”

OVP’ye bakarak; aylaklık oranı 2023 yılına yüzdelik 10,4, 2024 yılında yüzde 9,9 ve 2025 yılında yüzdelik 9,6 olacak. OVP’üstelik, “Izlence dönemi süresince istihdamın almanak ortalama 890 bin yaşama artması ve işgücüne katılım oranlarındaki öngörülen artışa karşın, aylakçılık oranının aşamalı namına gerileyerek 2025 yılında yüzdelik 9,6 seviyesinde gerçekleşmesi oranlama edilmektedir” denildi.

ENFLASYONDA TEK SEKMEN ANCAK 2025’TE GÖRÜLECEK

OVP’ye bakarak; bu yılın böylecene yüzdelik 65 olması muhtemel para şişkinliği, 2023 yılında yüzde 24,9’a düşecek. Para Şişkinliği, 2024 yılında 13,8 ve 2025 yılında birlikte yüzdelik 9,9 olacak.

OVP’ye bakarak; kamu sektörü genel dengesinin, 2023 yılında GSYH’ye fehamet olarak yüzde 4 meydanda vermesi bekleniyor. OVP’dahi, bu dengenin program böylelikle yüzdelik 1,1 seviyesine inmesi öngörülüyor. OVP’dahi, 2023 yılının böylelikle GSYH’ye şevket alarak yüzdelik 2,2 olması öngörülen izlence tanımlı kamu kesimi açığının, periyot böylece yüzdelik 0,5 fazlaya dönmesi tahmininde bulunuldu.

OVP’de, GSYH’ye kıyasla 2023 yılı böylelikle yüzdelik 3,5 olması öngörülen umumi çap açığının, program dönemi sonunda yüzdelik 1,4 seviyesinde gerçekleşeceği tahminine kayran verildi. Merkezi hile bütçe açığının ise GSYH’ye kıyasla 2023 yılı sonunda 3,5, program dönemi böylece 1,5 namına gerçekleşeceği durum edildi. Gine bu tahminlere göre; repo dışı angarya, 2023 yılında yüzdelik 0,5 berrak verecek, izlence dönemi sonunda ise yüzdelik 1,3 fazlaya dönecek.

OVP’ye bakarak; merkezi yönetim bütçe giderlerinin GSYH’ye oranı, 2023 yılında yüzdelik 24, ürem dünya giderinin da yüzde 20,9 olacağı hesap pusulası ediliyor. Esasen merkezi dümen bütçe gelirlerinin GSYH’ye oranının, 2023 yılında yüzde 20,4 ve vergi gelirlerinin dahi yüzde 17,2 namına gerçekleşmesi öngörülüyor.Share: