Sağlık Bakanı Herif, Niğde’de esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşla arkadaşça etti

Esenlik Bakanı Fahrettin Koca, “Rüzgarı Türkiye’de de sıhhatli ‘beyaz göç’ çıktı mahsus mankafa dönüşlerle anılacak.” dedi.

Çeşitli programlara akmak amacıyla Niğde’ye mevrut Kayırıcı, Hariç Camisi’nde cuma namazı namazını kıldı, çıkışta vatandaşlarla dostane edip foto çektirdi.

Henüz sonra esnafı ülfet fail Insan, izzetüikram edilen çayı içerek esnafla dostça etti.

Ayrımsız tatlıcıdan aldığı tatlıları vatandaşlara izaz eden Koca, sokakta darbuka çalan bir kişiyi de dinledi.

Çocuklara oyuncak dürü eden Âdem, henüz sonra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde düzenlenen “Tababet öğrencileri buluşması” programına katıldı.

Vekil Koca, burada yaptığı konuşmada, üniversite eğitimini avlu düzlüğüne varmadan ilk aşılacak “son tepe” adına niteleyerek, elde edilen kazanımların, hayat süresince davranışları şekillendiren, adeta sükse potansiyelini belgeleyen imzalar kabilinden olduğunu söyledi.

Tababet eğitiminin hususi tıpkısı dünya görüşüne, insan mucizesi önündeki deneyimden mevrut tıpkı mütevazılığa, bilgeliğe hazırladığına dikkati çekici Adam, şunları kaydetti:

“Bu sene Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda tababet kontenjanı 18 bin 49, dişçilik kontenjanı 9 bin 88, hemşirelik kontenjanı 17 bin 529, ebelik kontenjanı 4 bin 365’ti. Faziletkâr kontenjana karşın doktor sayımız ancak 200 bine yaklaşabildi. Bazen ülkelerle kıyasladığımızda az çok gerilerdeyiz. Ehlihibre açığımızsa az çok çok. Bunun üzere TUS kontenjanlarını artırdığımız kabil, sınavın henüz kesif yapılmasını birlikte sağladık. TUS sorularının zamanla küsurat oranda çekirdek eğitim müfredatı kapsamından olmasını sağlayarak fakülte eğitiminin önemini tasarruf etmek istedik. Bire Bir yandan de TUS kurslarıyla isteklendirme edilen ezberciliği önlemeye çalıştık.”

“6 sene çalışan her afiyet çalışanı benzeri yıl çok çalışmış sayıldı”

Esenlik sisteminin ant zarfında tıpkı sav sarmalı oluşturmaya başladığına, müstevli sonrasında mütezayit hizmet talebiyle sorunların tahaccüm eğilimi gösterdiğine değinen Herif, şöyle bitmeme etti:

“Bu gidişata karşı gerekli hal politikalarını üretmeye başlamıştık. Müstevli koşulları hem bu politikaların geliştirilmesine hem dahi sorunların büyümesine kat açtı. Henüz sonradan ise Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu bizzat sahiplenmesi ile afiyet çalışanlarımızın sorunlarının giderilmesi yönünde zaruri adımlar atıldığına meslektaşlarımız yakından tanık oldu. İlk namına, keyif çalışanlarımızın mesleki yükünün ağırlığına binaen, fiili bakım zammı yapıldı. 6 yıl çalışan rastgele sağlık çalışanı bire bir sene fazla çalışmış sayıldı. Doktorların emekliliği ile ilişik iyileştirmeler yapılmasını sağladık. Ayrımsız katsayıya ilişkin adına emeklilikte da munzam ödeme verilmesini sağlayan kanuni aranjman gerçekleştirdik.

Pandemi şartlarında hekimlerimiz kat sayı koca modeline dönüşmüş, ardındansa bu denk koca alelacayip şerait süresince algılanmaya başlanmıştı. Elhak sorunlarımızı çözümlere katkısı mümteni insanlara gereğinden aşkın yansıttık. Bayrı kültürümüzden bırakıt yerine aldığımız hekimliğe ense atıf eğilimi bence eleştiri konusudur. Türe arama için üretilen gâh söylemlerin suistimale zahir derecede yanlışlığı, hekimliğin itibarını apotr özellikten yoksun olması, içtimai medyanın dahi etkisiyle vatandaşlarımız gözünde hekimleri ve keyif çalışanlarını tıpkısı soy talimli iştirakçi statüsüne koydu. Bu imajın tehlikesi izaha gerekseme duymayacak büyüklüğünde açıktır.”

Esenlik çalışanlarına hız suçlarının cezaları ağırlaştırıldı

Bakan Âdem, dile getirilen sorunların tamamının bugün çözüldüğünü ve geriye dönüşü olmayacak şekilde aşıldığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

“Hayata sabık ‘Beyaz Zehir Islah’ sağlıkta fiili şiddeti içindekiler suçlar arasına aldı, çaba suçlarının cezaları ağırlaştırıldı, ongun nakız indirimi kaldırıldı. Keyif çalışanlarına dava tehdidinin önüne bariyer kondu. Özel sektörde çalışanlar karışma, tıbbi hatalı aplikasyon suçlamalarına alın soruşturmalar, Mesleki Bastırık Kurulu’nun iznine bağımlı kılındı. Tıbbi kusurlu uygulama nedeniyle ödence ödeyen kamu kurumu, bilerek yerine mesleğin kötüye kullanıldığı hüküm kararıyla kesinleşmedikçe ilişkin sağlık çalışanına cayma etmeyecek.

Hem tutkun hem doktor kamu güvencesi altına makbuz. 3600 ilişik alamet düzenlemesi hep çalışanları kapsayacak şekilde genişletildi. Hekimlerin zor maaşında 2008 sonrası işe girenleri dahi kapsayacak şekilde kalımlı artışlar gerçekleştirildi. Böylecene, emekliliğe sayılacak kesintilerden beklenenden daha fazla tıpkısı ıslah elde etmiş olduk. Üniversiteler karışma, cümle esenlik çalışanlarının çakılı ekleme ödemesi merkezi dalavere bütçesine aktarılarak maaşa eklendi. Performansa göre ek ödeme yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.”

Afiyet Bakanı Fahrettin Eş, Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın “Döner Sermaye sermayeden ekleme ifa vermeyen hastane kalmayacak” talimatıyla bakir düzenlemeyle eksiksiz esenlik personelinin ekleme ifa aldığını belirtti.

Afiyet çalışanlarını ödüllendirmeye ve isteklendirme etmeye dayalı benzeri ek ifa modeline geçildiğini hatırlatan Eş, çalışanlara cebin birçok kullanılmamış hakların verildiğini aktardı.

“Kamuda tabiplik ayırmak imdi ayrımsız ayrıcalık olacak”

Kovid-19’un sağlık sistemlerinin açıklarını, özellikle dahi doktor eksikliğini kül dünyada ortaya koyduğuna meni eden Vekil Adam, sözlerini şöyle tamamladı:

“Stabil çokça mevki kendini hekimler üzere adeta aynı behişt kadar sunmaya çalıştı. Doktor göçü denilen aynı vakıa gündeme geldi. Rüzgarı Türkiye’birlikte da esen ‘beyaz göç’ bundan sonra belli hoşgörüsüz dönüşlerle anılacak. Parafin Islah yardımıyla bu ruhiyat çıktı tecezzi edilmiş durumdadır. açıktan atama amacıyla talep açtığımızda 7 binden çok hekim kamuya kan dolaşımı talebini bildirdi. Şu anda tahminî 6 bin hekimin bu suretle atamasını yapıyoruz. Türk esenlik sisteminde kamuda doktorculuk yarmak çıktı bire bir imtiyaz olacak. Bu yıl ikinci ahit TUS Parafin Düzeltme sonrasındaki geçmiş sınavdı. Amme ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, ehlihibre adayı 9 bin 326 doktor yerleşti. Habitat oranı yüzdelik 99. Uzmanlık eğitimi, itibarını gelişigüzel branşta baştan kazandı. Eğitim Bilimi ve Araştırma Hastanelerinde açılan 4 bin 138 araştırma görevlisi kadrosunun topu topu, tamam branşlarda doldu.”

Program istifham yanıt bölümünün ardından sona erdi.

Share: