Sağlık Bakanlığı 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Sağlık Bakanı Fahrettin Âdem, güzeşte sene böylece evlenecek çiftlerde, kullanılmamış doğan bebeklerde ise bu sene mayıs ayında SMA taramasının başlatıldığını hatırlatarak “Çiftlere rehberlik ediyor, tespit ettiğimiz bebeklerin yeryüzü gelişmemiş sürede tedavisini başlatıyoruz. Taramanın başlangıcından bu yana 118 yavrumuza SMA tanısı koyduk.” dedi.

Kayırıcı, TBMM Tasrif ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunda, Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye’deki uygulama örneklerine ait vukuf verdi.

Salgının yeryüzü çığlık simultane, temas biri 1000 yatağı aşan evgin format hastanelerini 45 çevrim zarfında inşa edip hizmete sunduklarını anlatan Herif, acun çapında hadise ve ahiret yolculuğu sayıları artarken, ümranlı olduğu söylenen ülkelerde yaşanan istenmeyen görüntülerden Türkiye’yi uzak tutmayı başardıklarını tabir etti. Insan, “Dünyanın tek yerinde vatandaşlarımızı bekâr bırakmadık. Salgının kaynağı olan Çin’in Vuhan kentinden vatandaşlarımızı boşaltma ederek başladık. Ambulans uçaklarımızla kıtaları aşarak 185 rahatsız vatandaşımızı ülkemize getirdik.” diye niteleyerek konuştu.

Kayırıcı, “Acun çapında aşılama tedariki sağlayan geçmiş ülkelerden biriydik. Keyif çalışanlarımızdan başlayarak degaje aşılamaya giriştik. Bir Nice ülkenin tersine vatandaşlarımıza ayrımlı teknolojiyle üretilen aşılama alternatifleri sunduk. Bodur sürede zat aşımız Türkovac’ı ürettik. Günlük ilkah sayısında rekor kırdık. İlk 2 ayda Avrupa ülkeleri ortamında vatandaşlarını sunu çabuk aşılayan 2. ülke konumuna yükseldik.” dedi.

Sayısal araçlarla hastaların, temaslılarının yakından izlendiğini belirten Insan, şöyle devam etti:

“Müracaat hattıyla ve Kovid-19 bilgilendirme platformuyla vatandaşlarımıza, psikososyal bindi hattıyla ruhsal gerilim altındaki afiyet çalışanlarımıza etkin bindi sağladık. Eş hekimlerimizle, çizgi kapılarına kurduğumuz beyaban hastanelerimizle yekpare benzeri uzlaşma içinde çalıştık. Sahn Eve Sığar (HES) uygulamasıyla risk haritasını silah yükledik. HES koduyla bir nice ülkeye emsal olduk. Dijital aşılama pasaportuyla vatandaşlarımızın güvenli seyahatini sağladık.

Bilim adamlarımızın etken yayında yaptıkları açıklamaların birlikte, amme spotları, sosyal iletişim araçları paylaşımları ve bilgilendirme platformuyla vatandaşlarımızı bilgilendirmeye ve uyarılarımıza kıvrak devam ettik. Bu süreçte DSÖ ile mail ilişki ortamında olduk. Mücadelemiz DSÖ vasıtasıyla ‘başarı hikayesi’ namına yayına dönüştürüldü. Teklifimiz sonucu 2021 yılı DSÖ yoluyla Acun Keyif Çalışanları Yılı car edildi. Takkadak zat ülkemiz içine kapanmadık. İmkanlarımız ölçüsünde 161 devlet ve 12 arsıulusal kuruluşa, başta zatî havari materyal tutmak için ayni yardımlar ulaştırdık.”

“7 site hastanemizin yapımı devam etmektedir”

Küresel müstevli döneminde kent hastanelerinin öneminin elan ongun anlaşıldığı değerlendirmesinde bulunan Adam, “Site hastaneleriyle keyif hizmetlerinde eskimemiş benzeri döneme geçildiğini takdir edersiniz. Zaman teknolojik altyapısıyla alay malay sağlıkta yeni bire bir akademik markalaşmadan bahsedebiliyorsak, ‘Health Türkiye’ markasıyla dünyaya açılabiliyorsak, bunu eskimemiş döneme adını yazdıran kent hastaneleri sebebiyle yapıyoruz. Bu hastanelerimiz birer şifahane olmaktan öte, gelişigüzel biri özlük ortamında hep hizmetleri kapsayan birer hastane şehirleridir.” ifadelerini kullandı.

Insan, 4 bin 50 yatak kapasiteli Türkiye’nin arz şişman kent hastanesinin bile iki ay önce Ankara’da hizmete girdiğini hatırlattı.

Kamu-hususi ortaklığı modeliyle tamamlanan 14 şehir hastanesinin bugün 22 bin 675 akak kapasitesiyle hizmet verdiğini tamlayan Kayırıcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Benzeri modelle inşaatı devam fail 4 hastanemizle gelişigüzel 5 bin 755 akak daha ilave edilecektir. Şu asıl kadar genel bütçe kaynakları ile yapılan 6 kent hastanemiz 6 bin 730 akak kapasitesi ile hizmet sunmaktadır. Umumi bütçe kaynaklarıyla 7 bin 450 yatak sayısına ulaşan 7 şehir hastanemizin yapımı bitmeme etmektedir.”

Genel bütçe kaynaklarıyla Diyarbakır, Trabzon, Mardin, İstanbul Sancaktepe ve Rize site hastanelerinin proje ve ihale süreçlerinin üstelik devam ettiğini aktaran Kayırıcı, site hastanelerin ülkenin dört bir yanını kuşatacağını söyledi.

“Hüküm suçları dizin suçlar kapsamına makbuz, dolgunca nakız indirimi kalktı”

Insan, keyif çalışanlarının süreç ortamında kayba uğrayan nefer haklarının, maruz kaldıkları güç olaylarının, onları giderek riskli hastalardan uzaklaştıran malpraktis davalarının, bu konuda harekete geçmeyi kaçınılmaz arkaç getirdiğini vurguladı.

Vatandaşların sağlığını güvence altına almak için eskimemiş aynı düzelti başlatılması gerekliliği doğduğunu ifade eden Herif, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beyaz Zehir Islah kapsamındaki taleplerimize erbap çıkarak sağlıkta şiddetin önlenmesi, malpraktis davalarına kıymet güvence oluşturulması ve kişi hakları konularındaki düzenlemeleri fail Kocaman Meclisimize huzurlarınızda tıpkısı el elan teşekkürname ediyorum. Bu sayede afiyet çalışanlarımıza yönelik hız suçları, dizin suçlar kapsamına alındı. İyi çözme indirimi kalktı, yüzde 50 oranında ceza artırımı geldi. Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Gösteri Planı’nı adım adım uyguluyoruz. Bundan Sonra sağlık çalışanlarına soruşturma iznini Mesleksel Kalın Müesses veriyor. Malpraktis davalarında isteyerek olarak mesleği kötüye gidermek karar kararıyla kesinleşmedikçe tazminat rücu edilmiyor. Böylece esenlik çalışanımız birlikte hastamız üstelik kamu güvencesi altına alınmış oldu.”

Keyif çalışanlarının erkek haklarının iyileştirilmesi üzere eskimemiş tensikat yapıldığını nâkil Koca, sabit ekleme ödemenin merkezi bütçeye aktarılarak maaşa eklendiğini anımsattı. Adam, ayak tabanı melfuf ödemesi ile gelişigüzel motivasyon ve ödüllendirmeye dair bakir aynı munzam ifa sistemi getirildiğini anlatarak hekimlerin mütekait maaşlarında iyileştirmeler yapıldığını bildirdi.

İki yıllıklar karışma, yükseköğretim mezunu cümle sağlık çalışanlarının 3600 ek göstergeden faydalanmasının sağlandığını ifade fail Herif, şunları kaydetti:

“İntörn hekimler ve diş hekimliği fakültesi sonuç dershane öğrencilerine yapılan ödemeler minimal ecir düzeyine çıkarıldı. Ana yükü çekici asistan hekimlerimizin mahiye posta sayıları sınırlandı. Nöbet sonrası müsaade zorunlu kuzuluk getirilerek elan insanca aynı emek ortamı sağlandı. Özellikle taşra hastaneleri tutmak amacıyla, bütün hastanelere yaygınlaştıracak şekilde kontratlı kadrolar artırıldı. Kontratlı doktor kadrosu 27 bine çıkarıldı. Doktor kadromuzdaki bu gelişmelerle gelişigüzel hastanelerimizde termin kapasitemizi bırakmak üzere bire bir seri önlemleri devreye koyduk. Rastgele polikliniğe bir tıbbi yazman görevlendirip hekimlerin hisse senedi yükünü azaltıyoruz. Iş sonrası çalışmayı dahi isteklendirme ederek kapasitemizi yükseltiyoruz. bununla birlikte kâh branşlarımızda doktor artışına bibi ihtiyacımız olduğunu rapor etmeliyim.

Son ilanımızda 6 bine mail hekimimizin kamuya idraksiz dönmesi, 2022 yılı 2. Ahit Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrası yerleşmelerde yüzde 99’u bulan dolulukla rekor şikeste olması, Beyaz Islahat’un erken dönüş etkilerini göstermeye yeter sanırım.”

“İzlem göstergelerinde sunma gür ilerlemeyi sağlayıcı mevki durumuna geldik”

Adam, hastalık riskleriyle uğraş ederken izlemler, denetim ve ölçümler ile evde, okulda ve insanın olduğu mecmu alanlarda esenlikle ait tedbirler almaya himmet ettiklerini vurguladı.

Karı hekimlerinin, doğumundan itibaren sorumluluklarını üstlendikleri vatandaşların gelişigüzel kalem keyif problemleri amacıyla önceki referans, bağışıklama, kronik hasta takibi, er tanılama ve tedavi tarafından bir numara adım keyif hizmetlerimizin omurgasını oluşum ettiğinin altını çizen Koca, şunları söyledi:

“Bakir uygulamaya koyduğumuz Çor Idare Platformu ile meram nüfuslarındaki yaşlıların yüzdelik 10’una ulaşarak izleme yapıldı. Avrupa’bile Bulaşan Olmayan Hastalık Taahhütlerinin İzlenmesi Raporu’na göre takip göstergelerinde sunma ongun ilerlemeyi sağlayıcı mutluluk durumuna geldik. Tayyareci uygulamasını yürüttüğümüz eş dişçilik modelini gücük sürede yaygınlaştırarak yardımcı ağız diş sağlığı hizmetlerinde üstelik avangart olmayı hedefliyoruz. On üç ayrı antijenle dünyanın bildirme geniş telkih programını yürütüyor ve efdal orandaki başarımızı sürdürüyoruz.

Göçmenlerimizin çocuklarına, özlük çocuklarımıza uyguladığımız bağışıklama takvimini aynen uyguluyoruz. Yıllardır küşayiş vermeden sürdürdüğümüz verem ve sarılık kadar hastalıklarla mücadelemizden olağandan bilerek olduğunuzu biliyorum. Umum dünyada olduğu gibi global müstevli döneminde aksamaya uğrayan amansız hastalık taramalarına tekrar yordam verdik. Meme ve acıma ağzı amansız hastalık taramalarımızı mahdut sathına yaygın 348 hat eliyle sürdürüyoruz.”

Herif, yeni doğan tarama programının birlikte sürdüğünü anlatım ederek sonunda yılda averaj 25 bin süt kuzusu ve çocuğun er tanı ile tedavi ve iyileştirme fırsatına erbap olduğuna işaret etti. Bu sene tarama programına Konjenital Adrenal Hiperplazi ve SMA’yı da eklediklerini de hatırlatan Kayırıcı, şunları kaydetti:

“Alay buraya gelmişken serencam yıllarda sıkça gündemimizde olan SMA hastalığından bahsetmek isterim. Geçtiğimiz yılsonunda evlenecek çiftlerde, eskimemiş doğan bebeklerde ise bu yıl mayıs ayında SMA taramasını başlattık. Çiftlere delalet ediyor, tayin ettiğimiz bebeklerin en gelişmemiş sürede tedavisini başlatıyoruz. Taramanın başlangıcından bu yana 118 yavrumuza SMA tanısı koyduk.”

(Sürecek)

Share: