Son an haberleri | Enerji Yatırımları İçin 10 İlde Tez Kamulaştırma Kararı

Erke yatırımları üzere 10 ilde kâh taşınmazların çabuk kamulaştırılmasına değişmeyen verildi. Konuya ilgilendiren Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Reisicumhur Kararı ile Adana, Okumuş, Kastamonu, Konya, Nevşehir, Afyonkarahisar, Yalova, Denizli, Sinop, Şanlıurfa’da yapılacak erke yatırımları için kâh taşınmazların çabuk kamulaştırılmasına değişmeyen verildi. Planlanan erke yatırımları ve bu çerçevede yapılacak kamulaştırma kararları şöyle:

“- Afyonkarahisar ili, Sinanpaşa ilçesi, Ayvalı ve Akdeğirmen köyleri sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete laf taşınmazların, Afyonkarahisar Gestalt 2. Organize Endüstri Bölgesi alanında gerçekleştirilecek envestisman faaliyetlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi için Sinanpaşa Uray Başkanlığı’nca çabuk kamulaştırılmasına değişmeyen verilmiştir.

Adana, Kültürlü, Kastamonu, Konya ve Nevşehir il sınırları içiresinde devletleştirme bilgileri ve güzergahları gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara derkenar fail taşınmazlarda neşelilik dağıtım kasılma yerlerinin iyelik şeklinde, format güven hatlarının ise mukavemet hakkı kabarmak vasıtasıyla Türkiye Cıvıltı Tevzi ATLATMAK Genel Müdürlüğü tarafından tez kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Türkiye Canlılık Dağıtım NAN Genel Müdürlüğü’ne ilişkin Yalova’daki “Çiftlikköy GIS İrtibatları Projesi” kapsamında gösterilen güzergahlara çıkacak fail taşınmazlara ilgilendiren fidan yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken raks gabarisinin ise direniş hakkı kabarmak kanalıyla adı geçen genel müdürlük yoluyla çabuk kamulaştırılmasına değişmeyen verilmiştir.

Denizli ili, Sarayköy ilçesinde kurulacak Greeneco JES-3 zindelik istihsal tesisi üzere gerekli olan ve bitik listede bulundukları düz ile ada ve parsel numaraları tamlanan taşınmazların, tapuda Kaynak namına tescil edilmek amacıyla Erke Piyasası Aranjman Kurumu eliyle tez kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Denizli ili, Sarayköy ilçesinde kurulacak Greeneco JES-7 canlılık istihsal tesisi için zaruri olan ve fena listede bulundukları kayran ile cezire ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazne adına tescil yapılmak için Enerji Piyasası Aranjman Kurumu vasıtasıyla acele kamulaştırılmasına değişmeyen verilmiştir.

Sinop ilinde yapılış edilecek Hamsi Rüzgar Enerji Santralinin yapımı üzere Gerze ilçesi, Kirençukuru köyünde mevcut 142 ada 5 parsel numaralı taşınmazın, tapuda Hazine yerine tescil edilmek üzere Erke Piyasası Aranjman Kurumu marifetiyle tez kamulaştırılmasına değişmeyen verilmiştir.

-Şanlıurfa ili, Birecik Kombinasyon Sanayi Bölgesine doğal gaz arzı için vacip olan ve Almaşar, Aşağıalmaşar, Bendbahçesi, Çoğan, Halas ve Kocaali mahallelerinde meydan alan cezire ve parsel numaralı tamlanan taşınmazların, tapuda Hazne hesabına tescil yapılmak için Erke Piyasası Düzenleme Kurumu eliyle acele kamulaştırılmasına değişmeyen verilmiştir.”

Share: