Son an ruzname: Veca Dağı eteklerinde kıpırdak akarsu maymununun tagaddi yadigâr kamerada

Ağrı Dağı eteklerinde yaşam süren akarsu maymununun tagaddi hatıra kameralarca görüntülendi.

Yaklaşık noksan asır geçmiş bitişik ülkelere kürk üretimi için getirilen ve daha bilahare çiftliklerden kaçarak Dert Dağı eteklerine gelen su maymunları, dağın Iğdır tarafındaki Glokom Sazlığı’nda yaşıyor.

Birçok memeli, kemirgen ve sürüngenin yaşadığı sulak alanın rabıt frapan hayvanlarından olan su maymunları, hem karada hem üstelik suda besleniyor.

Tür ismi Myocastor coypus olan ve adeta büyük bire bir fareyi mümasil su maymununun suda ve karada tagaddi yadigâr kameralarca anahtar altına alındı.

Share: