TBMM Umumi Oturmuş

TBMM Genel Kurulunda erte, Amasra’da eroin ocağındaki patlamaya ilişik fırka gruplarının verdiği araştırı komisyonu kurulmasına yönelik önergeler, birleştirilerek görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda, Lübnan’da bulunan Türk askerinin fariza süresinin 1 sene henüz uzatılmasına ilgilendiren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edilmesinin ardından, Sedir Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Bağımsız İstanbul Saylav Aykut Erdoğdu’nun izin talebine ilişik TBMM Riyaset Divanı kararını okutup oylamaya sundu. Değişmeyen, kabul edildi.

Bu sırada CHP’li ara sıra milletvekilleri AK Tümen Grubu’nun oy kullanmamasına tepki gösterdi. SELIM Fırka Kadro Başkanvekili Bülent Turan, Erdoğdu’nun geçmişe dönük ifade aldığını söyleyerek CHP milletvekillerine tepki gösterdi.

Meclis Başkanvekili Erdoğmuş, kararın raporla ilişkisi olmadığını, ati döneme ilgilendiren izinle ilgilendiren olduğunu söyledi.

TBMM Umumi Kurulunda Istişare Heyeti önerisi da oylanarak akseptans edildi.

Buna bakarak, Genel Kurul’da erte, Amasra’da beyaz zehir ocağındaki patlamaya ilişik öğür gruplarının verdiği araştırı komisyonu kurulmasına yönelik önergeler, birleştirilerek görüşülecek.

Genel Kurulda antrparantez yarın ve perşembe günü Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi’nin görüşmeleri yapılacak.

Öte yandan, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Servet ve Bakım Tarifeleri Kanunu ile Gâh Kanunlarda Başkalık Yapılması Hakkındaki Yasa Teklifi’nin direkt gündeme alınmasına ilgili takrir akseptans edilmedi.

TBMM Başkanvekili Erdoğmuş, alınan karar göre, birleşimi, yarın saat 14.00’te katlanmak üzere kapattı.

Share: