“Tobb Kanunu”, TBMM Genel Kurulu’nda Akseptans Edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Kâh Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Mesabesinde Kararnamede Başkalık Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi, TBMM Umumi Kurulu’nda akseptans edilerek yasalaştı.

TBMM Umumi Kurulu’nda görüşmelerine bitmeme edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Dar Yasa Mesabesinde Kararnamede Uymazlık Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi, bugün kabul edildi.

Kanuna göre, perişan ticarete ilişkin ukubet hükümlerindeki caydırıcılık artırılacak. Hazırlık zincirindeki aksaklıkların giderilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Karışık ticarete ilişkin ‘haksız ticari uygulama’ kavramının tanımlandığı teklifle, ısmarlama iptalleri, prim ve fiyat talepleri, kampanyalı servet ve hizmet talepleri, barışma şekilleri, maliyet ve giderlerin yansıtılması üzere konularda belirlenecek haksız ticari icraat yasaklanacak.

Üreticiler veya tedarikçiler ile harabati işletmeler arasındaki ödemelerde, bozulabilen tarım ve azık ürünlerinde ödeme süresi 30 veya duruma göre 45 çağ, başka ekincilik ürünlerinde ise 60 çağ olacak. Aksata merkezlerinde kuma yararlanma alanlarının dirimsel ve giderlerine ilgili paylaşım netleştirilecek.

Kooperatif ve ense kuruluşları umumi heyet üyeleri, kooperatifin tecim sicili kayıtlarını, mali tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, umumi kurul güruh evrakını, ortaklarının etiket, bildirişim, pay ve ödemelerine ilgili bilgilerini Kooperatif Bilgelik Sistemi’nin (KOOPBİS) kurulmasıyla birlikte 1 sene içre sisteme aktaracak. Bu müddet, Tecim Bakanlığı marifetiyle 6 taban büyüklüğünde uzatılabilecek. Harabati ticarette nahak ticari uygulamalarda bulunulamayacak.

Vergi mükellefiyetinin terkin edildiği belirleme edilen TOBB üyelerinin kesenek tahakkukları durdurularak bu şahıslar, iz grubu ve seçmen listelerinden silinecek. TOBB’un, üniversitesine ve vakfına olan katkısının sürdürülebilmesine imkan tanıyan aranjman yapılacak.

Serbest bölgelerde, nahiye içi gaz şebekesini, işletici şirketler yapacak. Karışık Ticaretin Düzenlenmesi Için Kanun’da yapılan fark 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.

Share: