Vekil Bozdağ, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ivedi polikliniğinin açılışını yaptı

Hak Bakanı Bekir Bozdağ, ” Türkiye’nin artık 223 yamalı bohçaya dönmüş, Türkiye’yi taşımaz kuzuluk gelmiş, anayasadan kaçma vakti geldi de geçmektedir.” dedi.

Bozdağ, Prof. Dr. Mete Cengiz Hars Merkezi’ndeki Bursa Uludağ Üniversitesi 2022-2023 Akademik Sene Açım Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin asıl hak ve hürriyetlerle ait güvenceli ayrımsız anayasal düzene ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bozdağ, “Yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı, galiba şartlar dışında asıl adalet ve hürriyetlerin korunaklı alanına müdahalesini ve bu alanı sınırlandırmasını anayasal yasaklarla haddinden fazla kemiksiz bire bir şekilde sınırlarını çizmemiz geçişsiz. Kanunuesasi Mahkemesinin insafına ya dahi yasama organının insafına bırakılacak konular bunlar değildir. Temel hak ve hürriyetler on paralık kimsenin ölçüm ve insafına bırakılmayacak korumalarla güvence altına alınmalıdır ki Türkiye’miz daha faal olsun, elan mebzul olsun.” değerlendirmesinde bulundu.

Esas’dahi temel adalet ve hürriyetleri genişletmek amacıyla tebeddülat yapıldığını hatırlatan Bozdağ, şöyle bitmeme etti:

“Değiştire değiştire biz bu anayasayı anayasadaki çarpış ruhunu ve darbeci vasfını yok edemeyiz. Bu nedenle Türkiye’nin daha çok değiştirmekten, özellik, paragraf değiştirmesinden vazgeçip alışılmamış tıpkısı esas yapmaya ihtiyacı vardır. Çünkü çıktı 1982 anayasası Türkiye’yi taşıyamıyor. Bu temel alelhusus hükümet sistemi değişikliğinden sonra konusunda nesir edildiği en heybetli temellerden birini de kaybetmiştir. Kullanılmamış hükümet sistemi çerçevesinde dahi anayasanın yeniden ele alınmasında kâr vardır. Bizim anayasa için 40 yamalı bohça ifadesini kullanıyorlar amma benim tabirim bizim bu bohçanın yaması 40’tan daha fazla, bizim anayasamız 223 kapatma haiz aynı bohçadır. 223 yamalı aynı elbiseyle siz sokağa çıkabilir misiniz? Arsıulusal ayrımsız toplantıya gidebilir misiniz? Sizin saygınlığınızı bu yamalar, bu yamalı bohçaya bürünmüş kıyafetler hangi büyüklüğünde müspet evet birlikte karşıt etkiler? Tabiatıyla bunun takdiri sizlere aittir. Onun için Türkiye’nin bundan sonra 223 yamalı bohçaya dönmüş, Türkiye’yi taşımaz hale mevrut, anayasadan firar vakti geldi bile geçmektedir.”

Sivil, demokratik, özgürlükçü tıpkısı esas yapılamayışının sorumluluğunun Türk milletinde değil, siyaset kurumunda olduğunun altını çizen Bozdağ, Türk milletinin kullanılmamış temel ihtiyacını siyasete ve ilgililere efdal sesle her defasında ilettiğini belirtti.

“Kavim, al kart gösterebilir”

Nazır Bozdağ, “On Paralık kimesne bakir anayasayı Türkiye’nin yapamamasının sorumluluğunu Türk halkına yükleyemez. Bunun sorumluluğu maatteessüf siyaset kurumundadır. Siyasetçilerdedir. Bundan Sonra Türkiye’nin siyasetçileri ve politika kurumu eskimemiş esas ihtiyacını daha fazla geciktirmemelidir.” diye niteleyerek konuştu.

“Türkiye yüzyılı”nın yıpranmamış esas konusunda mensur edildiğinde ülkenin henüz ruhlu arkaç geleceğine değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

“İnanıyorum kim bakir dönemde oluşacak parlamentolar milletin bu kalemine daha aşkın kulak tıkayamayacaklardır. aksi takdirde budun, uzlaşmaz formaliteci içeren ve bu şekilci nedeniyle birbirine cebin aşama atmaktan çekinen siyasi partilere ve onların temsilcilerine al kart gösterebilir. Imtizaç Etmek, herkesin dediğinin olmasıyla imkânsız. Anlaşmak, herkesin bir aşama encam ya de benzeri kadem kavrayışsız girişim atmasını icap valör. Kuma noktalarda buluşmayı gerektirir. Benim dediğim olsun, sen benim dediğime gel, başkası benim dediğim olsun, sen buraya gel denirse bu ahenk zeminini tığ bulamayız. Kırmızı çizgilerle veya şu olmazsa ego varım, şu olursa ben yokum anlayışıyla bir uyum masası bile kurulamaz. Eğer henüz işin başında tığ varlar, yoklar konusunda konuşarak işe başlayacaksak o masanın adı uzlaşma masası tür mi? Oturacağız, hepsini benzeri masada gelişigüzel değerlendireceğiz. Milletimiz ve devletimiz üzere arz akıllıca olanda alay malay uzlaşacağız ama siyasal bagajlarla, ideolojik yaklaşımlarla, böylesi benzeri uzlaşmanın yapılmasının gösterişsiz olmadığı dahi gözden uzak tutulmamalıdır. Fakat Türkiye’nin buna ihtiyacı olduğu üstelik tartışmasızdır. Bakir anayasa, Türkiye’nin gerekseme duyduğu yeryüzü şişman değişim, kalkınma projesidir. Bakir anayasa projesini hayata geçirmeden bizim nazik Türkiye’yi inşa etmemiz görgüsüz macerasız tür gözükmemektedir. Bakir anayasa, iri Türkiye’nin üstelik ateş parçası Türkiye’nin de küşat kapısıdır.”

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Hakları İnceleme Encümen Başkanı ve DOĞRU Tümen Bursa Saylav Hakan Çavuşoğlu, SELIM Öğür Bursa milletvekilleri Emine Çetince Gözgeç, Yengi Işık, Hempa Ilgi, Bursa Büyükşehir Belediye Reisi Alinur Aktaş, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Öncü, Türe Nazır Yardımcıları Zekeriya Birkan, Akın Harlak, Bursa Cumhuriyet Altını Başsavcısı Ramazan Solmaz, DÜRÜST Tümen Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile darülfünun talim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Nazır Bozdağ, törenin peşi sıra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi müstacel polikliniğinin açılışını yaptı.

(Bitti)Share: