Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte bakanlıklar, büyükelçilikler, ara sıra gurur ve üniversitelerde yapılan atama ve görevden ahiz kararları

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gâh büyükelçi ve daimi temsilcilerin fariza değişikliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’da yayımlandı.

Resmi Gazete’birlikte yayımlanan karara bakarak, Avrupa Konseyi Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Yıldız Atlantik Antlaşması Teşkilatı Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yüksek Garaz Basçeri, Birleşmiş Uluslar Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Elezer Aslan, Kosova Cumhuriyeti Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Çağrı Sakar, merkeze makbuz.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nurdan Bayraktar Golder, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine İkili Siyasal İşler Umumi Müdürü Zeki Levent Gümrükçü, Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dayanıklı Feyzioğlu, Konfedere Uluslar Cenevre Ofisi Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Politik Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Cesaret Begeç, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Antlaşmalar Umum Müdür Yardımcısı Sabri Bronz Angılı atandı.

ADLİ SOY KURUMUNDA NASIP VE GÖREVLENDİRME

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Müesses Bağır Hastalıkları Üyeliği’ne Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademisyen Prof. Dr. Halit Çınarka ile Bir Numara Adli Tababet İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Mevlit Üyeliğine Afiyet Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Özel görevlendirilirken, Beşinci Adli Tababet İhtisas Yerleşmiş Adli Tıp Üyeliği’ne Bir Numara Adli Tıp İhtisas Yerleşmiş Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Ulu Mürtefi Inmeli atandı.

VAKIFLAR UMUMI MÜDÜRLÜĞÜ’NE ATAMALAR

Evkaf Umumi Müdürlüğü’nde açık bulunan Antalya Vakıflar Nahiye Müdürlüğü’ne Lütfi Karabacak, Balıkesir Evkaf Bölge Müdürlüğü’ne Gökhan Bahçecik, Bursa Vakıflar Kesim Müdürlüğü’ne Haluk Talih, Diyarbakır Evkaf Kesim Müdürlüğü’ne Kağan Demir, Edirne Evkaf Toprak Müdürlüğü’ne Ahmet Saraç, Kütahya Vakıflar Nahiye Müdürlüğü’ne Zekeriya Şentürk, Malatya Evkaf Havza Müdürlüğü’ne bile Yokluk Bacanlı atandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDA AÇIK KÂIN 6 HAVZA MÜDÜRLÜĞÜNE NASIP

İletişim Başkanlığı’nda celi bulunan Afyonkarahisar Nahiye Müdürlüğü’ne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya Mıntıka Müdürlüğü’ne Sağ Diler, Bursa Bölge Müdürlüğü’ne Yüce Fuad Gölbaşı, Diyarbakır Kesim Müdürlüğü’ne Fikret Dişlioğlu, Gaziantep Havza Müdürlüğü’ne Mücahit Sivri, Samsun Bölge Müdürlüğü’ne Ebu Bekir Ayrancı atandı.

İKİ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATANDI

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın Lokman Doktor Üniversitesi ve İstanbul Boşluk Üniversitesi’ne yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete’üstelik yayımlandı. Buna bakarak, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Göz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.

SERMAYE PİYASASI KURULU’NDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Resülmal Piyasası Kurulu Komutan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Yerleşmiş Üyesi Mürtefi Akay görevden makbuz. Onların yerlerine ise, Sermaye Piyasası Müesses Başbuğ Vekili namına Enver Usca, Anamal Piyasası Kurulu Üyesi adına dahi Bülent Maksat Haholu atandı.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNA NASIP

Türkiye Taşkömürü Kurumu Umumi Müdürlüğü Umumi Heyet üyesi Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu görevden alındı. Boşalan koltuğuna ise Mete Saat atandı. Değişmeyen 233 sayılı Yasa Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesi ile 3 az Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

DİĞER ATAMALAR

Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı’nda münhal bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Umumi Müdürlüğü’ne Hasan Ünsal, Yükseköğretim ve Ensiz Dışı Yetişek Umumi Müdürlüğü’ne Misyon Süt’ün ataması yapılırken, Milli Savunma Bakanlığı’nda peyda mevcut Ustalık Hizmetler Umum Müdür Yardımcılığı’na Tasavvur Soykan’ın ataması gerçekleştirildi. Ocak ve Içtimai Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Ekin ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Firez ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü ise görevlerinden alındı. Iş ve Toplumsal Düzenlilik Bakanlığı’nda boş mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Umum Müdür Yardımcılığı’na Uzun Kenan Kibar, İş Sağlığı ve Güvenliği Umum Müdür Yardımcılığı’na Muhammet Kamil Işık, Toplumsal Asayiş Kurumu’nda sarih kâin Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yıldızlı bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Bağımsız Milletvekili Semirtilmiş, Ekin ve Turizm Bakanlığı’nda meydanda kâin Kırıkkale İl Hars ve Turizm Müdürlüğü’ne ise Saygınlık Kızılkaya getirildi.

Share: