8 İlde 11 Toprak ‘Kesin Korunacak Alıngan Alan’ İlan Edildi, 4 İlde Tez Kamulaştırma Kararı Alındı

Reisicumhur kararıyla Adana, Antalya, Bitlis, Muş, İstanbul, İzmir, Van ve Balkı devlet sınırları zarfında mevcut 11 bölgedeki katıksız sit alanları, ‘stabil korunacak alıngan kayran’ ilan edildi. Ankara, Bartın, Giresun ve Gaziantep’te kâh taşınmazların çabuk kamulaştırılması kararı alınırken Sinop’un Akışmaz ilçesinde de bazen alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’üstelik zaman yayınlanan kararlarla 8 diyar sınırında kayran alan 11 bölgedeki ayrışık bölgeler, ‘kesme korunacak kırılan alan’ zar edildi. 4 şehirde ise mütenevvi alanlar üzere acele kamulaştırma kararı alındı.

Bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararları şöyle:

‘KESİN KORUNACAK ALINGAN ALAN’ KENDISINE İLAN EDİLEN BÖLGELER

“Adana ili, Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde mevcut Kapıkaya Kanyonu potansiyel natürel sit alanının esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak kırılan düz yerine tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

Antalya ili, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri sınırları içerisinde mevcut Akseki-Gündoğmuş arası potansiyel natürel sit alanının esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak alıngan düz olarak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Antalya ili, Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kırkgöz Su Kaynakları Katıksız Sit alanının dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak kırılan düz olarak tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Bitlis ili, Güroymak ilçesi ile Muş ili, Hasköy ilçesi sınırları içerisinde mevcut İron Sazlıkları potansiyel doğal sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak hassas düzlük adina tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde Kâin Riva Deresi Batısı Katıksız Sit Alanı’nın dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak alıngan düzlük namina tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

İstanbul ili, Yayla Kekiği ilçesi sınırları içerisinde kâin Ağva Doğal Sit Alanı’nın dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak kırılan alan kendisine tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

İzmir ili, Dikili içesi sınırları içerisinde kâin Nebiler Şelalesi ve Mağaraları potansiyel katıksız sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak alıngan kayran namina tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Van ili, Çaldıran ilçesi ile Ağrı ili, Doğubayazıt ilçesi sınırları içerisinde kâin Tendürek Dağı Püskürtü Taşları gizil saf sit alanının himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas düz kendisine tescil ve zar edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri sınırları içerisinde mevcut Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü gizil tabii sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak alıngan kayran namina tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

Van ili, Muradiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bendimahi Sazlıkları potansiyel saf sit alanının dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak kırılan kayran yerine tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLEN BÖLGELER

Ankara ili, Mamak ilçesi, Bahtiyar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 51045 cezire 1 parsel, 51048 cezire 1 parsel, 51106 cezire 1 parsel numaralı, 6306 dar Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Için Kanun kapsamına giren hususi mülkiyete laf taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla gelişigüzel, proje alanındaki bayındırlık mevzuatına çapraz, ruhsatsız, iskansız ve kıyamet riski taşıyan, genel asayiş ve güvenlik yönünden kazalı yapıların arıtma edilerek muvasala ve altyapısı ile birlikte vukuf ve sanat kurallarına makul, mıhlı ve emin yaşam alanlarının oluşturulması için Mamak Uray Başkanlığı aracılığıyla tez kamulaştırılmasına, 2942 dar Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Bartın ili, Eşkâl ilçesi, Dallıca köyü sınırları içerisinde mevcut ve yapışık harita ile listede çizgi ve koordinatları gösterilen alanda meydan düz hususi mülkiyete laf taşınmazların, bölgede Şişko Göz İdaresi Başkanlığı marifetiyle düzenlenen basamak projesine ilişkin imar yolunun açılması üzere mezkûr Reislik marifetiyle acele kamulaştırılmasına, 2942 çevrilmiş Kamulaştırılma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.

Giresun-Çaldağı- İnişdibi (Dokap) Yolu projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü yoluyla acele kamulaştırılmasına ilişik dolaşık kararın yürürlüğe konmasına, 2942 çevrilmiş Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.

Ekli listede bulundukları saha ile ada ve parsel numaraları tamlanan taşınmazların, İslahiye Kombinasyon Endüstri Bölgesi sınırlarının genişletilmesi için İslahiye Uray Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına 2942 mahdut Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.”

SİNOP’UN AKIŞMAZ İLÇESİNDE BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILDI

Öte yandan, Sinop’ta gâh alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun eklenmiş 16’ncı maddesi göre alınan karara bakarak, orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, Akışmaz ilçesine vabeste Yeniköy Mahallesi’nde bulunuyor.

Share: