Muğla Akyaka’da Yeni Bire Bir İmar Planı Revizyonu Askıya Çıkarıldı, El Aksülamel Gösterdi

ESMA TURAN

Muğla’nın Ula ilçesinde Özel Kasaba Siper Bölgesi’nde bulunan Akyaka Mahallesi’nde yıpranmamış tıpkı İmar Planı Revizyonu, Mekân, Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla askıya çıkarıldı. Duruma tepki gösteren Muğla Mekân Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi üyeleri gösteri ve basın açıklaması yaptı.

Gökova Hususi Yer Esirgeme Bölgesi’nde kâin Akyaka’de yeni benzeri İmar Planı Revizyonu’nun Kasaba, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vasıtasıyla 11 Ağustos 2022 tarihinde askıya çıkarıldı. Duruma aksülamel gösteren Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi üyeleri zaman Akyaka’üstelik pazaryerinde gösteri ve matbuat açıklaması yaptı. Meclis namına açıklamayı okuyan Içten Süsoy, askıya çıkarılan kentsel tasarım planlarına olduğu üzere, dava konusu olan eski plana alın olan itirazlarının da tıpı tıpına devam ettiğini, idari sürece makul kendisine bu tasrif değişikliğine da kanuni süresi süresince itirazlarını yapacaklarını ve anlayışsız çekilmezse bakir tıpkısı sorun sürecini başlatacaklarını söyledi.

Süsoy, şunları söyledi:

“Gökova Özel Belde Dulda Bölgesi’nin kalbindeki Akyaka’yı rant alanına dönüştürmeyi hedefleyen eskimemiş tıpkısı İmar Planı Revizyonu Mekân, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vasıtasıyla 11 Ağustos 2022 tarihinde askıya çıkarıldı. Bakanlığın 15.10.2020 tarihinde askıya çıkarılan İmar Planı Revizyonu Akyakalıların açtığı ülkü sonucunda iptal edilmiş, akabinde iptal edilen bu traksiyon üstünde çok beş altı fark yapılarak ülkü konusu olan itiraz noktaları çokça balaban oranda korunarak 8.10.2021 tarihinde baştan askıya çıkarılmıştı. Bu cazibe revizyonuna cebin Akyakalılar ülkü açtı ve sorun devam ederken Vekillik bire bir posta elan neymiş bu süreçler yaşanmamış kabilinden tıpkısı traksiyon revizyonunda ısrar ederek yıpranmamış tıpkı revizyon planını 3. nöbet askıya çıkardı.

“AKYAKA’YI RANT ALANINA TAHVIL SEVDASI İŞGALCİLERİ CESARETLENDİRİYOR”

Nezaret Akyakalıların itirazlarını ve Mahkemenin bu itirazları yakın görerek verdiği iptal kararını yok saymaya devam ediyor ve ısrarla tıpkı planı cura makyajlarla baştan ve yeniden askıya çıkarıyor. Bu ısrardan anlaşılıyor kim Vekâlet Akyakalıların yorulmasını veya uğraş azminin kırılmasını rüya etmektedir. Başka yandan Bakanlığın Akyaka’yı getirim alanına tahvil sevdası Gökova ÖÇKB üzerindeki getirim baskısını bile arttırmakta, yasadışı işgalcileri cesaretlendirmektedir. Bakanlığın şurası bilmesini isteriz kim; itiraz sürecinde adaletli bire bir değerlendirme yapmayıp entelekt bitmeme ederken yeni tasrif askıya çıkarılması ve bunun alışmışlık haline getirilmesi Akyakalıların uğraş azmini henüz da güçlendirmekte, amma idareye ve hukuka olan inancını azaltmaktadır.

“TAŞIMA KAPASİTESİ PROJESİ YAPTIRILMADAN ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR”

Üçüncü defa askıya çıkarılan traksiyon revizyonunda sorun konusu olan eski plan revizyonu neymiş sorun süreci tamam ve onaylanmış gibi esas alınarak kentsel tasarım planlaması yapılmıştır. Da bu eskimemiş tasrif revizyonu ile alay malay Mekansal Planlama Yönetmeliğine marjinal yerine tıpkısı Traksiyon Raporu de sunulmamıştır. Askıdaki cazibe revizyonu ile getirilen kentsel dizayn planı, Gökova ÖÇKB Yönetim Planında şart koşulmasına karşın Gusto Varlıkları Esirgeme Umumi Müdürlüğü aracılığıyla her Taşıma Kapasitesi Projesi yaptırılmadan askıya çıkarılmıştır.

“DAVA SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ”

Bu yeni planla adeta yangından mal kaçırırcasına kamusal alanlarımız, yol yolu düzenlemesi adı altında ticarileştirilmektedir. Kamusal düz kullanımının daraltıldığı, ticari kullanımın öne çıktığı benzeri planlama ‘koruma amaçlı’ olma iddiası ile çelişkilidir ve akseptans edilemez. Tabiatıyla kim Akyakalılar kendisine askıya çıkarılan bu kentsel dizayn planlarına olduğu kabilinden, sevgili konusu olan esbak plana alın olan itirazlarımız bile kelimesi kelimesine devam etmektedir. İdari sürece akla yatkın namına bu plan değişikliğine da kanuncu süresi içinde itirazlarımızı yapacağız ve ferasetsiz çekilmezse eskimemiş aynı sorun sürecini başlatacağız.

“İMAR PLANINI DEĞİŞTİRME SEVDASINDAN VAZGEÇİN”

Çevre, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na defalarca yaptığımız çağırıyı tıpkı nöbet henüz tekrarlıyoruz. Abesle iştigal etmekten vazgeçin. Türel proses tamamlanana kadar imar planını tebdil sevdasından vazgeçin. Öncelikle onayladığınız amma rafa kaldırdığınız Gökova ÖÇKB Idare Planını uygulamaya cebin. İmar Planı Revizyonunu Yönetim Planı ile ahenkli olacak şekilde, yerel paydaşların katılımı ile gelişigüzel düzenleyelim.”Share: