Sarsıntı dolayısıyla kamu tenkis sözleşmelerinin uygulanmasında mücbir etmen imkanı sağlanabilecek

Kamu İhale Kurumu (KİK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yürütülen amme ihalesi sözleşmelerinde zorlayıcı etmen hükümlerinin uygulanabileceğini bildirdi.

Kurumdan, depremler nedeniyle kamu münakasa sözleşmelerinin uygulanmasında dikkat edilecek hususlara ilişik izah yapıldı.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinde saf afetlerin mücbir etken halleri arasında sayılmış olduğunun anımsatıldığı açıklamada, depremlerden etkilenen illerde ( Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) hesaplı amme münakasa sözleşmelerine yahut bu illerde ruh gösteren kişilerin, değişik illerde yürüttüğü ve depremlerden etkilenen sözleşmelere ilişik mücbir amil talepleri üzere Kuruma ayrıca müracaat yapılmasına ister olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, “Yükleniciler aracılığıyla idarelere mücbir sebep başvurusunda bulunulması halinde, doğrudan idareler marifetiyle somut olayın niteliğine bakarak bu hususta süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi veya başvurunun reddedilmesi seçeneklerinden birine karar verilebilecek.” ifadesine vadi verildi.

“İş makinelerinin bölgeye sevkine basit sağlansın”

Amme ihalelerindeki hisse senedi makinalarının kullanımına üstelik ara getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Depremlerden etkilenen illerde ortaya sâdır ihtiyaçların karşılanması üzere, bitmeme eden amme eksiltme sözleşmelerinde beğenilen hareket gücü, aksiyon makinesi, donatı ve ekipmanların ilişkin çekicilik ve kuruluşların koordinasyonunda bölgeye gönderme edilmesine ilgilendiren talepler karşısında, idarelerce yüklenicilere seçme cezai işlem uygulanmaksızın müstelzim kolaylığın sağlanması hususları önemle duyurulur.”

Share: