Ttb ve Otacı Odalarından Çiy Korur Fincancı’nın Tutuklanmasına Aksülamel: “Şebnem Sarıklı, Önlüğünün Seyelan Kadar Alnı Ak Benzeri Olgun İnsanıdır”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve hekim odaları, TTB Suret Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklanmasını protesto etti. Model Konseyi 2. Başkanı Uca İhsan Ökten, “İktidarın niyeti, hekim Çiy Korur Fincancı üzerinden TTB ve otacı odalarına sıklet infaz etmek, latif meşru yönetimimizi görevinden almaya harıldamak, keyfi tıpkı yöntemle hem bizi hem bile tüm toplumu sindirmektir” dedi. Diyarbakır Doktor Odası Başkanı Elif Turan ise “Çiy Öğretmen, önlüğünün akı kabil alnı ak benzeri bili insanıdır” diye konuştu.

‘Terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla sabık çarşamba haset İstanbul’üstelik gözaltına alınarak Ankara’ya getirilen Çiy Korur Fincancı, dün çıkarıldığı gözetleyici barış hakimliği eliyle tutuklandı.

TTB Gestalt Konseyi üyeleri, Fincancı’nın tutuklanmasını, doktor odalarının yöneticileriyle gelişigüzel Ankara’daki umumi kalıp binası uğrunda yaptıkları matbuat açıklamasıyla protesto etti. TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Büyük İhsan Ökten, Kurul yerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İKTİDARIN ARISTOKRAT NİYETİ, TTB VE TABİP ODALARINA BASKI INFAZ ETMEK, SEÇİLMİŞ YASAL YÖNETİMİMİZİ GÖREVİNDEN ALMAYA ÇALIŞMAK, TAM TOPLUMU SİNDİRMEKTİR”

“Müderris Hekim Çiy Korur Fincancı azade bırakılsın. TTB üzerindeki baskılara son verilsin. Günlerdir, Türkiye demokrasisi, ülfet açısından utanma duyulacak benzeri sürece şahitlik ediyoruz. TTB Eşkal Konseyi Başkanı Prof. Dr. Çiy Korur Fincancı, kudret eli ile çarpıtma, yağız propaganda ve dezenformasyon süreci işletilerek misyon gösterildi ve geçmiş haksız, hukuksuz tıpkısı biçimde tutuklandı. Hekim Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasının arkası sıra bizzat Adalet Bakanı’nın sözleri ile iktidarın asıl niyeti dillendirilmiştir. Bu kanı, sağlık alanında izlenen halk sağlığı karşıtı ve piyasacı politikalara karşı aktif tıpkı mugayeret gösteren ve örümcek TTB’nin teftiş altına alınması ve susturulmasıdır. İktidarın niyeti, hekim Şebnem Korur Fincancı üzerinden TTB ve tabip odalarına güçlük uygulamak, berceste yasal yönetimimizi görevinden almaya gitmek, keyfi aynı yöntemle hem bizi hem da cümle toplumu sindirmektir.

“BUGÜN, TOPLUMUN SAĞLIK HAKKINI TEMAS ZAMANKİNDEN ARTIK SAVUNMAYA BITMEME EDECEĞİZ”

Sizler bile biliyorsunuz ki pandemi boyunca gerçekleri ortaya koyan, emeğine ehil sâdır, sağlık sisteminde yaşananları periyot yüzüne çıkaran ve toplumun esenlik hakkına üzere uğraş tay tay arabası birliğimiz, odalarımız sıkça amaç gösterilmiştir. Buna rağmen TTB, Erdal Atabek ve Nusret Fişeklerden bu yana türlü baskılara ve saldırılara maruz bırakılmış, ancak ilkelerinden vazgeçmemiş ve susmamıştır. Zaman, toplumun esenlik hakkını seçkin zamankinden çikti savunmaya devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Aydınlık günlerin, sağlıklı toplumun tesisi uğrunda esenlik sisteminde yaşanan krize üstelik demokrasiye vurulan darbelere birlikte sessiz kalmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz.

Dün ‘Giderlerse gitsinler’ dediklerinde de haykırdık, tekrar haykırıyoruz; susmuyoruz, korkmuyoruz, tek yere gitmiyoruz.”

Ökten’in açıklamasından sonraları İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin Ağacı, Diyarbakır, Bursa ve Muğla illerinin doktor odası yöneticileri söz aldı ve görüşlerini aktardılar.

Ankara Otacı Odası Başkanı Aşure Ayı Baytemür, “Bildiğiniz kadar erte, Cumhuriyet’imizin 99. yılı. Buradan hem meslektaşlarımın hem sağlık emekçilerinin hem dahi bilcümle Türkiye halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Önümüzdeki yıl dahi yüzüncü yılı olacak. Önümüzdeki sene bir zamanda TTB’nin dahi 70. Yılı. Önümüzdeki yıl, inanıyorum, kuruluşunu çokça zinde tıpkısı şekilde kutlayacağız. daha çok de 70 yıldır olduğu kadar esasen halkımızın sağlık hakkı için, meslektaşlarımızın çalışma koşulları ve zat hakları amacıyla ve ülkemizin demokratik süreci amacıyla burada olmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Otacı Odası Umumi Sekreteri Ertuğrul Oruç ise şöyle konuştu:

“Şebnem Sarıklı’mız üzerinden başlatılan, medyaya verdiği açıklama sonrası başlatılan linç kampanyasının evvel tutuklanma ile sonuçlandığına tanık olduk. İstanbul Hekim Odası namına, bunu akseptans etmiyoruz. Çiy Korur Fincancı, TTB Minval Konseyi Başkanı, derhal başıboş bırakılmalıdır. Şebnem Öğretmen üzerinden başlatılan linç kampanyasının bu toprakların yeryüzü balaban değeri olan TTB özellikle koyulmak üzere sair patika örgütleri, sendikalar, siyasal partiler üstünde birlikte benzeri kalın ara bulucu olduğu görmekteyiz. Bu anlamı ile TTB’yi ve Çiy Öğretmen’yı savunmanın antrparantez kızıl olduğunu düşünüyoruz. İstanbul Doktor Odası namına, TTB’nin bu ülkedeki ilmî bilgiye ulaşmada, halkın keyif hakkın korunmasında, hekimlerin nüfus hakların savunmasında rolünü düşünülerek ve iktidarında TTB başta doğmak için disiplin altına alamadığı örgütlerin yüklülük altına alınmasını önemseyerek, bina örgütümüz olan TTB’nin ve Şebnem hocamızın sonuna büyüklüğünde yanındayız.”

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan da “Çiy Korur Fincancı, yemeden içmeden ülkemizde değil arsıulusal kamuoyunda bilinen, tanınan ve sözüne güvenilir bire bir bilgin ve koca hakları savunucusudur. TTB, kuruluşundan bu yana yaşamdan yana ergin, evrensel âdem hakları değerlerini yatkın, bilimsel bilgiyi bölüt paylaşmıştır. Bu şekilde mücadele sürdürmüştür. Şebnem Hoca da TTB’nin ilkeleri çerçevesinde mücadelesini sürdürmüştür. Bizler hem kayırıcı hakları alanında hem dahi iz örgütümüzde kendisi ile çalıştığımız için mücadelesine tanığıyız. Şebnem Hoca, önlüğünün seyelan kadar alnı doğru ayrımsız olgun insanıdır. Akıllıca bildiğimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Yaşamdan yana mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek konuştu.

Share: