Enerjide çabuk devletleştirme kararları

Türkiye’nin türlü şehirlerinde yapı edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden emlak acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişik Cumhur Reisi kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna bakarak, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Bartın, Bilecik, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin Ağacı, Nevşehir, Samsun, Sivas, Çeltek ve Zonguldak sınırları süresince kuruluş edilecek türlü enerji aktarım hatlarının yapımı için, detayları ilanda belirtilmiş güzergaha çıkma eden emlak, ruh dağıtım tesis yerleri iyelik şeklinde, suret güvenlik sahaları ise direniş hakkı kabarmak vasıtasıyla Türkiye Cıvıltı Dağıtım NANIAZIZ Genel Müdürlüğünce tez kamulaştırılacak.

Ayrıca TEİAŞ Umumi Müdürlüğüne ilgilendiren “400/154 kV Seydişehir TM İrtibat Hatları Projesi” güzergahına kullanılmış eden taşınmazların dikme yerlerinin iyelik şeklinde, nâkil raks gabarisinin ise direniş hakkı kurulmak vasıtasıyla, bahis konusu umum müdürlük aracılığıyla çabuk kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Share: