Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na Göre, Özelleştirilme Potansiyeli Olan Bakir Ortaklık ve Yaratıklar birlikte Özelleştirilecek

‘2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, özelleştirme portföyünde mevcut iştirak ve varlıkların özelleştirilmesine bitmeme edileceği, özelleştirme potansiyeli olan yıpranmamış müşareket ve varlıklarında portföye dahil edilerek özelleştirileceği belirtildi. Programda, pahalılık ve servet politikalarında seçenek düzem rejimi uygulamasının sürdürüleceği da rapor edildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 yılına ilgilendiren programında; özelleştirme, para şişkinliği, para ve alternatif düzey konularında gelecek yıl izlenecek politikalar anlatıldı. Programda, bu konulara ilgilendiren şunlar kaydedildi:

“ANTANT İMZA AŞAMASINDA BULUNAN ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ TOPLAM TUTARI 2,5 MİLYAR TL’DİR”

“Özelleştirme İdaresi Başkanlığı vasıtasıyla koca ve ant işlemi tamamlanan özelleştirme uygulamalarının bütün tutarı, 2021 yılında 4,2 bilyon TL iken 2022 yılının önceki 9 ayında 6,4 milyar TL adına gerçekleşmiştir. Antrparantez 2022 yılı ilkgüz kocaoğlan sonu bakımından özelleştirme ihalesi eksiksiz olup Cumhurbaşkanı onayına verilen ve anlaşma imza aşamasında bulunan özelleştirme uygulamalarının toplanmiş tutarı 2,5 milyar TL’dir. 2022 yılı ilkgüz ayı bakımından özelleştirme portföyünde kâin bütün 369 taşınmazın koca marifetiyle özelleştirilmesi için ihaleye çıkılmış olup 294 taşınmazın mir sözleşmeleri imzalanmış, 11 taşınmazın da amme kurumlarına bedelci devri yapılmıştır. Izin aşamasında ve tenkis sürecinde olan taşınmazların sene sonuna büyüklüğünde eksiltme süreçlerinin tamamlanması öngörülmektedir.

“ÖZELLEŞTİRİLME POTANSİYELİ OLAN YENİ ŞİRKET VE VARLIKLAR PORTFÖYE DAHİL EDİLEREK ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR”

Canlı bir ortalık mekanizması tekvin hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamalarına devam edilecektir. Özelleştirme uygulamalarında uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde ve belirlenmiş bire bir program dahilinde halka genişlik dahil gelmek için eskimemiş ve almaşık modeller kullanılarak ekonomik ek derece bazlı planlamaya geçilecektir. TEİAŞ’ın özelleştirme programına alınmasını müteakip, şirketin bölüt arzına müteveccih tedarik çalışmaları gerçekleştirilecektir. Plan döneminde özelleştirme portföyünde kâin iştirak ve varlıkların özelleştirilmesine bitmeme edilecek, özelleştirilme potansiyeli olan yıpranmamış ortaklık ve yaratıklar portföye dahil edilerek özelleştirilecektir.

“FENERBAHÇE-KALAMIŞ YAT LİMANI’NIN ÖZELLEŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER TAMAMLANACAKTIR”

Çanakkale Gökçeada’bile mevcut Türe Bakanlığı Terbiye ve Dinlenme Tesisi’nin özelleştirilmesine müteveccih hazırlık çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Koyulhisar ve Dereiçi Hidroelektrik Santrallerinin özelleştirilmesine müteveccih tedarik çalışmaları tamamlanarak ihale ilanına çıkılacaktır.

Tekirdağ Çeşmeli Limanı’nın (sakat NATO Akseptans Limanı) özelleştirilmesine yönelik hazırlık çalışmaları tamamlanarak eksiltme ilanına çıkılacaktır.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirme sürecine ilişik iş ve amal tamamlanacaktır.

Yedieminlik hizmetlerinin özelleştirilmesine müteveccih tedbir çalışmaları gerçekleştirilecektir.

“HÜKÜMET VE TCMB, ŞIŞKINLIK HEDEFİNİ BİRLİKTE BELİRLEMEYİ VE BU HEDEFİ KAMUOYUNA AÇIKLAMAYI SÜRDÜRECEKTİR”

Şişkinlik hedeflemesi doğrultusunda, hükümet ve TCMB, şişkinlik hedefini alay malay belirlemeyi ve bu hedefi kamuoyuna açıklamayı sürdürecektir. Enflasyonu aşamalı kendisine hedeflenen seviyelere düşürmeyi amaçlayan ihtiyatlı dünyalık politikası önlemleri maliye ve gelir politikaları aracılığıyla da desteklenecektir. Gelirler politikası, sağlık dağılımı adaletini güçlendirecek ve karşılık istikrarını gözetecek şekilde belirlenecektir. Para ve bakım piyasalarında rekabeti realizasyon edecek, geliştirecek ve eskimemiş direkt yatırımlar için daha müsait bire bir ortamın tesisine ulama sağlayacak icraat sürdürülecektir.

“DALGALI DÜZEY REJİMİ UYGULAMASINA BITMEME EDİLECEK”

Dünyalık politikası kararları, şişkinlik beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen özge unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacaktır. Alternatif kur rejimi uygulamasına bitmeme edilecek, kurlarda sağlıksız karşılık oluşumlarının gözlenmesi yahut baş döndürücü oynaklık yerinde piyasalarda istikrarın sağlanması amacıyla vacip adımlar atılacaktır.”

Share: