Akşener: Samsun’un Ayrımsız Yara Köyünden Yola Intişar Gelmiş Benzeri Tendürüst Kadının, Benim Kadar Size Buradan Hitap Etmesi Tür Değil Bundan Sonra

İYİ Fırka Umumi Başkanı Meral Akşener, partisinin eğitim bilimi politikasını açıkladı. Akşener, ” Tunceli’nin tıpkısı köyünden bire bir kız çocuğunun yola çıkıp gelip burada size seslenme etmesi çıktı kabil değil. Samsun’un ayrımsız ateş köyünden, bugünün şartlarından meze ediyorum, yola çıkıntı gelmiş aynı zihayat kadının; benim kabilinden size buradan hitap etmesi benzer değil imdi” dedi. Akşener, İYİ Yetişek Politikası’nı 6 ilkede özetleyerek; “Geçmişten bugüne getirdiğimiz ve siyasilerin beslendiği o yarık sahaları üzerinden görüş devşirmenin önüne geçmenin yolu birlikte bu zihniyeti değiştirmekten geçiyor” dedi.

Ankara’dahi bugün “İYİ Fırka Cumhuriyetimizin 100. Yılında İYİ Eğitim” programı düzenlendi. Açılışta konuşan Akşener, şunları söyledi:

“Bugün İYİ Partimizin eğitime dayalı vizyonunu, politikalarını sizinle kabullenmek amacıyla beraberiz. Eğitimi; cumhuriyetin da demokrasinin de sınıflar arası geçişkenliğin da okazyon eşitliğinin da denek taşı adına gördüğüm üzere bugüne kadar yaptığımız hep vizyonumuzu paylaşırken duyduğum aynı heyecan.

Atatürk’ün sunu cesim vizyonlarından birisi eğitime verdiği derece ve eğitimle Türkiye’nin hem demokrasisinin hem cumhuriyet değerlerinin hem hukukun üstünlüğünün hem adaletin kül anlamıyla kamil bir şekilde yerleşmesi, içselleştirilmesinin eğitimle olacağı, onun mihenk taşına dayalı vizyonu, bakış açı ve kanaatidir.

“İNCİTMEDEN, KIRMADAN, KAYBETSEK DAHI YARINA YÖNELİK HAYALLERİMİZİ SÖNDÜRMEDEN YAPILAN BİR MÜLAKATTI”

1970’li yıllar Bursa Hoca Okulu sınavını kazandım. Mülakata alındım o mülakatta beş öğretmenlerinin dilleriyle ilgilendiren, yani konuşmalarıyla ait sorunun olmaması gerekirdi ona bakılırdı. Türkçemiz nasıldır ona bakılırdı. Bizleri incitmeden, kırmadan, kaybetsek da yarına yönelik hayallerimizi söndürmeden yapılan benzeri mülakattı. Ben kazandım, babamın okula tevdi anını hatırlıyorum. O andan itibaren bu ülkenin çocuklarına neleri lacerem vereceğimiz konusunda eğitildik. Tığ tevellüt stajı yaptık, mecmu 1 ay ama öğrendik, enjektörle iğne yapmayı öğrendik, hangi emreylemek istiyorum? Karye stajı yaptık, şehir stajı yaptık, merkezde tıpkı okulda staj yaptık, periferide bire bir okulda staj yaptık, köyün birinde staj yaptık, rastgele biri 1 aydı. Bilcümle bunlara baktığınız ant bu Türkiye’nin geleceği olan o çocukların, Türkiye’nin demokrasisine, adaletine, ekonomisine, bilimine, eğitimine nasıl cephe vereceklerinin öğrenildiği bire bir eğitimdi. Hikmet, mantık, eğitim, sağlık bilgisi okuduk. Mozart’ı öğrendik, Türk Tekellüm Müziğinin arz önemlilerini öğrendik.

“GAYET BİLEREK YAPILDIĞINA İNANIYORUM. KİMSE BU BÜYÜKLÜĞÜNDE AHMAK OLAMAZ”

Zat özelimden anlattığım şey bu ülkenin bire bir kalkınma modeliydi.  Öncelikle sarıklı okulları gitti, sonrasında karye okulları kapandı, bakan değişti, müfredatlar değişti, eğitime olan cüret ortadan kalktı, bunun becerisizlik cihetiyle değil gayet düşünülerek yapıldığına inanıyorum. Kimse bu büyüklüğünde sersem olanaksiz. Bu büyüklüğünde bilimden ırak, daima değişen sayısal dünyanın derece setleriyle yeni aynı kurgulamaya gitmek gerekirken bambaşka, parası olanın çocuğunu okuttuğu, parası olmayanın çocuklarının ‘işçisin sen işçi kal, köylüsün sen dümbelek söz’ mantığına mahkum edildiği tıpkı yetişek düzeniyle cebin karşıyayız.

“DAĞ KÖYÜNDEN YOLA ÇIKMIŞ GELMİŞ BİR GAILESIZ KADININ; SİZE BURADAN HİTAP ETMESİ CINS DEĞİL ARTIK”

Benim köyümde yaşadığım dönemki şanslar şu anda benim köyümde doğan büyüyen tüvana kızların elinde namevcut. O kızların elinde bana çap vasıtasıyla verilen, benim çabamla son aldığımız o okazyon eşitliğini ortaya koyan şartlar yok şu anda. Tunceli’nin tıpkı köyünden bire bir kız çocuğunun yola çıkıp gelip burada size seslenme etmesi bundan sonra olabilir değil. Samsun’un ayrımsız kırıcı köyünden, bugünün şartlarından kortej ediyorum, yola hamiş mevrut bir zihayat kadının; benim gibi size buradan seslenme etmesi gibi değil daha çok. Yani cumhuriyetin en cılız eskiden, eskimemiş kurulduğu dönemden itibaren hayata bakışın, eğitimin yaygınlaştırılmasıyla ortaya konan o vizyonun ortadan kalktığı ayrımsız Türkiye ile karşı karşıyayız.

Tığ, eğitimi elbette gördük? Biz cephede eşitlenen benzeri milletiz, başka okazyon eşitliklerini elbet sağlarsınız eğitimle sağlarsınız. Türkiye’deki gençlerin yurtdışında garson adına çalışmasına faktör oluyor eğitimin böyle ayrımsız sonucu var. Ölçüsüz, programsız üniversitelerde yetiştirilen gençlerin beklenti uyumsuzluğunun Türkiye’ye maliyeti… Atanamayan öğretmen diye aynı kavramımız olması, intihar eden öğretmenlerin olması… Çalınan sorular ve bilcümle bunların neticesinden gençlerimize takılan o nobran tavır.”

İYİ EĞİTİM’İN 6 İLKESİ

Akşener, İYİ Fırka’nin eğitim bilimi politikasını şu 6 ilkede özetledi:

-Hukukun üstünlüğünü asıl düzlük, değim ve bili kâmilen bir dümen. Bakanlık ve meslek yöneticilerin intihap ve atanmasında liyakat, afakilik ve hesap verilebilirlik asıl alınacak.

-Kalifiye eğitim ve okazyon eşitliği için tam, planlı ve koordineli bütçe yönetimi yetişek bütçesi, eğitim harcamalarında KDV’nin kaldırılması, mektepli destek anaç projemiz var.

-Mesleksel açıdan sürekli gelişen, kredili ve motivasyon sahibi öğretmenler, öğretmenlerin atanması, mülakatların kaldırılması, mesleksel iş, öğretmenlere iktisadi destek verilmesi.

-Potansiyelinin gerçekleştirebilen, motivasyonu faziletkâr ve geleceğe umutla bakan öğrenciler 1 sene zorunlu ekol öncesi, 5 yıl ilkokul, karye okullarının açılması, LGS’nin kaldırılması, canlı okul modeli.

-Ülkemizin teceddüt ve rakiplik potansiyelini geliştirecek murahhas ve etraflı efdal tedrisat, özgür ve köy muhtarı üniversiteler, tahaffuz sorunu, itimat ve burslar.

-İnsanın ve toplumunun gelişimini destekleyen sahn boyu öğrenme, kredilendirme ve sertifikalandırma sistemi.”

“SİYASİLERİN BESLENDİĞİ İHTİLAF SAHALARI ÜZERİNDEN GÖRÜŞ DEVŞİRMENİN ÖNÜNE GEÇMENİN YOLU”

Akşener, serencam yerine şunları söyledi:

“İYİ Partinin Genel Başkanı kendisine şu sözü yöneltmek isterim, daha çok bu kutuplaşmadan bıktık, yıpranmamış dünya düzeni denilen kavramın süresince dijital ayar setlerinin oluşturduğu bambaşka benzeri dünya varken, hayatımıza giren onlarca yeni kavramın neye istikbal ettiğini anlamakta zorlanırken çıktı geçmişten bugüne getirdiğimiz ve siyasilerin beslendiği o sürtüşme sahaları üzerinden rey devşirmenin önüne geçmenin yolu bile bu zihniyeti değiştirmekten geçiyor.”Share: